Starkare med partners

ESRI

På ESRI anser man att geografi är nyckeln till en mer stabil och hållbar framtid. Deras teknik gör det möjligt för organisationer att skapa ansvarsfulla och hållbara lösningar på problem både på lokal och global nivå. ESRI utvecklar GIS-system som fungerar som en integrerad komponent i nästan alla typer av organisationer. De samarbetar med stora teknikledare, vilket innebär att de kan tillhandahålla användare en lång rad tekniska lösningar. www.esri.com

 

MICROSOFT

Powel är en Managed ISV Partner med Microsoft. Denna typ av partnerskap är den närmast form av strategisk partnerskap som Microsoft har med programutvecklare. Powel använder cloud plattformen Microsoft Azure för sina mobila lösningar och kan därmed erbjuda programvara som är flexibel, relevant och tillgänglig. Microsoft Azure erbjuder nya möjligheter för analys, filtrering, maskininlärning och automatisering av kunskap när det gäller infrastruktur och produktion av förnybar energi. Powel använder också Microsoft-lösningar Office 365 och Skype för Business. www.microsoft.com

 

 

AIDON

Aidon är en europeisk leverantör av smarta lösningar kring energimätning och smarta nätapplikationer. Deras beprövade teknologi och deras kunddrivna innovationer ger en större tillförlitlighet och effektivitet när det kommer till den dagliga driften och affärsprocesserna i ett flertal energibolag. www.aidon.se

 

CAPGEMINI

Capgemini är en av världens största leverantörer av konsult, teknik, outsourcing tjänster samt  lokala professionella tjänster. Med kontor i över 40 länder med nästan 140.000 anställda, hjälper Capgemini Group sina kunder förändras för att förbättra sina resultat och konkurrenskraftig positionering. www.capgemini.com

 

COMPELLO

Compello utvecklar och levererar effektiva lösningar innanför EDI, eFaktura och Fakturagodkännande. Lösningarna hjälper företag att spara kostnader, bli effektivare, få bättre kontroll och bidra till en bättre miljö. Compello Gruppen har idag mer än 7000 företagskunder och 100.000 användare i 20 länder. I 2014 blev Compello AB sitt moderbolag utsett till «årets norska programvaruföretag» av Microsoft. Compello har i dag kontor i Norge, Sverige och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Oslo, Norge. www.compello.com/sv

 

CONNODE

Connode AB är den ledande leverantören i Europa av trådlösa kommunikationsprodukter för Smart Metering. De utvecklar innovativa trådlösa produkter baserade på öppna standarder och olicensierade spektrum. De har många års praktisk erfarenhet från verktyget, marknaden och en stor installerad bas.  Connode erbjudande självlärande, robusta och smarta trådlösa kommunikationsprodukter för Smart Metering, Smart Grid och andra sensornätverk. Deras mål är att leverera de mest kostnadseffektiva och pålitliga kommunikationsprodukter för Smart Energisystem, i dag och i morgon. www.connode.com 

 

 

GEOCON

Geocon är ett företag med inriktning på anläggnings- och mätningstekniska applikationer. Geocon säljer utrustning för att du skall kunna utföra mätuppdrag med ändamålsenlig precision. Totalstationer, GPS-utrustning, scanningsystem, avvägningsinstrument, maskinstyrningssystem, spårmätare, laserinstrument, programvaror och mättillbehör. www.geocon.se      

 

ISKRAEMECO

Iskraemeco är en av de ledande leverantörerna i världen av produkter och system för elektrisk energi mätning, registrering och fakturering. I sex årtionden har de framgångsrikt kombinerat erfarenhet med innovationer och ny teknik för att möta olika behov inom området för mätning och fakturering av energiförbrukning. www.iskraemeco.com/en

 

 

KAMSTRUP

Kamstrup AB är ett dotterbolag till Kamstrup A/S som är en global koncern med huvudkontor i Danmark. Kamstrup är bland världens främsta producenter av systemlösningar på energimätning, representerade i 60 länder och har en stark internationell position. Kamstrups energi- och vattenmätare finns installerade over hela världen och säkerställer energieffektivitet och pålitlig och rättvis fakturering. Kamstrup grundades 1946. www.kamstrup.se

 

 

LANDIS+GYR

Landis+Gyr har hjälpt världen att hantera energi på ett bättre sätt i över 100 år. Deras mätare och lösningar ger energibolag och slutkunder över hela världen möjligheter att förbättra sin energieffektivitet, sänka sina energikostnader och bidra till en hållbar användning av resurser. Landis+Gyr är den största globala aktören inom smart mätning och har en av de största produktportföljerna i branschen. Deras produkter, lösningar och tjänster förser energibolag och konsumenter med de data som är nödvändiga för att fatta beslut om energiförbrukning. www.landisgyr.se

 

METRUM

Metrum utvecklar och marknadsför globalt unika systemlösningar för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet elkvalitet och motsvarande applikationer på ett sätt som möjliggör för Metrums kunder att enkelt analysera i syfte att kunna vidta optimerade åtgärder som sparar energi, reducerar kostnader samt minskar miljöpåverkan. www.metrum.se

 

 

NESS TECHNOLOGIES

Ness Technologies är en global partner inom affärsprocesser och teknik och är specialiserat på utveckling av programvaror och applikationer, systemintegration, rådgivning och distribution av programvara. De har över 1500 kunder världen över där de skapar värde, effektivitet och konkurrensfördelar för sina kunder genom sina prisbelönta tekniska tjänster. Ness Technologies erbjuder en unik kombination av IT-investeringar /avkastning och ett felfritt tekniskt genomförande. www.ness-tech.eu

 

NORCONSULT

Norconsult är Norges största, och en av de ledande mångvetenskapliga konsultföretagen i Norden. Deras tjänster är inriktade på samhällsplanering och design, och de är en ledande aktör både nationellt och internationellt. www.norconsult.se

 

OPENTEXT

Opentext är ledande inom Enterprise Information Management (EIM). Deras EIM produkter gör det möjligt för företag att växa snabbare, få lägre driftskostnader och minska informationsstyrning och säkerhetsrisker genom att förbättra affärsinsikt, påverkan och processhastighet. www.opentext.com

 

 

ORACLE

Målet för innovativa Oracle är att förenkla IT. Genom att koppla ihop maskin- och programvara, både i molnet och i datacentralen, gör Oracle det möjligt för kunderna att påskynda sitt innovationsarbete och skapa värde för kunderna. Oracle har 400 000 kunder i fler än 145 länder i världen. www.oracle.com

 

  

SWEMET

SweMet är ett tekniskt spjutspetsbolag inom segmentet Smarta Elmätare. Bolaget erbjuder både tjänster och produkter och har mångårig erfarenhet av projektering, utrullning, clean-up och drift av främst Elnätskommunikation. Swemets kunder återfinns bland de svenska och Europeiska nätbolagen.  Swemets exportandel växer och nya kunder i Europa vill ta del av våra erfarenheter i Norden. Inom tio år ska 280 miljoner mätare bytas i Europa. Swemet är med sin expertis och erfarenhet väl positionerade för att bli en större aktör i segmentet. www.swemet.se

 

TDC

I Sverige erbjuder TDC helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till utveckling av effektivitet, relationer och affärer. Företaget är representerat över hela landet. TDC Sverige AB är ett dotterbolag inom TDC-koncernen – Nordens tredje största telekomföretag. TDC grundades i Danmark 1882. www.tdc.se

 

 

3-GIS

3-GIS är ett ledande företag inom utveckling av geografiska informationssystem för telekombranschen. 3-GIS Network Solutions är ett lättanvänt och kraftfullt GIS-baserat system för planering, design, konstruktion, drift och underhåll av fibernät. 3-GIS Network Solutions, som består av 3-GIS Web, 3-GIS Mobile och 3-GIS Admin, är världens första webbaserade informationssystem för fibernät. Lösningen ger nätdesigners, fältpersonal, projektledning och andra intressenter tillgång till korrekt information om nätet i realtid. Powel representerar 3-GIS på den nordiska marknaden. www.3-GIS.com