Miljön är viktigt för oss på Powel

Vi arbetar aktivt med miljön i verksamheten vilket innebär att vi ständigt arbetar med mål och rutiner för att minska vår påverkan på miljön och klimatet. Powel är certifierade enligt Svensk Miljöbas där vi genomgår årlig revision där det säkerställs att vi uppfyller kraven. Vår miljöpolicy ligger som grund för vårt arbete med miljön i verksamheten.

Miljöpolicy

Powel Energy Management AB och Powel AB ska verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför

Miljödiplomering

Våra miljöfrågor drivs av våra miljöansvariga. Genom miljöansvariga ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, som inleddes 2011, omfattar all verksamhet. Jönköpingskontoret och Östersundskontoret är Miljödiplomerade.

Vi har upprättat en miljöplan utifrån vår målsättning. Miljöplanen omfattar åtgärder för att uppnå följande: