Powel Elsmart

Portallösningen Powel Elsmart stödjer arbetet i nätet och förenklar igångsättning, genomförande och uppföljning. Den mobila lösningen har ett enkelt och processorienterat användargränssnitt med stegvisa arbetsprocesser.

Powel Elsmart är en av de ledande portalerna för för-/färdiganmälningar på den nordiska marknaden, och på kundlistan finns många stora och medelstora norska och svenska nätbolag. Portalen hjälper till att effektivisera ett antal kritiska interna och externa samverkansprocesser, och kommunicerar med de interna administrativa systemen för enkel integration.

Powel Elsmart ger stöd till alla som arbetar i elnätet, inklusive interna och externa montörer, installatörer och planerare.
Konvoluttsymbol

Huvudmoduler:

Inom varje huvudmodul finns ett antal plugins som kan ge ytterligare funktionalitet inom och mellan huvudmodulerna: Kartstöd, rapportering och statistik, samförläggning byggkraft/tillfällig el.

Powel Elsmart - säkerställer framtiden för nätanslutning