Full kontroll på byggprojektet med Gemini 3D

Entreprenör Jan-Erik Äng driver enmansföretaget Änghus i Sverige. På hans kundlista står flera stora markägare, hustillverkare och privata byggherrar. Han använder dagligen Powels Gemini-program för 3D lösningar i sitt arbete. 

Äng ritar och projekterar tomter till en rad olika byggnader, såsom flerbostadshus, villor och garage. Han ritar byggnaderna i programmet DDS-CAD, ett program som Gemini 3D Terräng delvis bygger på. Färdigritade byggnader importeras in till Gemini Terräng och placeras i terrängmodellen tillsammans med planerade vägar och schaktgropar.

Gemini 3D Terräng innehåller planeringsverktyg samt möjligheten att generera 3D snitt genom anläggningskonstruktioner, byggnader och terräng. Efter att byggnaderna ritats i DDS, använder Äng terrängmodulen för att skapa terrängsnitt.

Nu kan han visualisera byggprojektet i 3D och i terrängen. Han kan förändra material på tak och väggar, byta färg på huset och så vidare. Men först och främst kan han visa kunden hur den färdiga byggnaden kommer att se ut och hur den kommer att placeras i terrängen. Detta är en väldigt populär funktion, både bland de som gör arbetet och uppdragsgivaren.

- När jag designat husen, visar jag de i Gemini. Då kan jag ge kunden en virtuell rundtur, både av husen och området runt om, säger Äng. Programmet är så oerhört bra, det är så mycket jag kan skapa, och det jag gör blir rätt, säger han.

Äng samarbetar också med en husfabrikant som har samma konstruktionsprogram. När han är klar med ritningarna, kan han sända dem direkt till entreprenören som kan använda dem för maskinstyrning eller för utsättning i fält.

Nöjda kunder med ”revolutionerande” lösningar

När den designade byggnaden importerats in i Gemini Terräng och placerats i terrängmodellen kan man också utforma vägar och göra massberäkningar.

– Om jag t.ex. gjort en projektering där en kund vill veta hur mycket som ska sprängas, så kan jag nu ge ett exakt värde på hur mycket massor som måste tas bort, säger Äng. Mina kunder är fantastiskt nöjda med det, de är tacksamma för att någon kan leverera detta.

Äng har nu använt Gemini-programmen i runt ett år och han planlägger att delta i flera kurser för att få ännu bättre utbyte av dem.

Han är en veteran i branschen, med 40 års erfarenhet och har sett stora förändringar. – Man måste följa med utvecklingen och det som Powel har gjort är i världsklass, säger han.

Äng är väldigt nöjd med Powels Gemini 3D lösningar och säger att investeringen absolut var värd kostnaderna.

– Ritningarna tar lika lång tid som tidigare, men arbetet blir mer professionellt utfört. Flera större företag anlitar mig eftersom jag ligger i framkant och mina underentreprenörer har också stor nytta av lösningen, avslutar han.