Framtidssäkrar sina tjänster med Powel ELIN

Götene Elförening är en ekonomisk förening som bygger, äger och underhåller elnätet i och omkring Götene kommun. Totalt finns det cirka 7500 privat- och företagskunder som föreningen löpande ser till att serva med nättransport av el. Efter en analys av utmaningar och möjligheter och marknadens utbud av styrsystem, är man nu igång med Powel ELIN. Satsningen innebär att man har rustat sig väl för dagens och framtidens händelser på elmarknaden. 

Marknadsutvecklingen innebär nya krav

Sedan oktober 2012 har alla hushåll och företag med ett elavtal som är baserat på timförbrukning rätt att nyttja fördelarna med att använda elmätare som stödjer timavläsning. Det är ett exempel på hur ny teknolo­gi möjliggör effektiviseringar som kan komma många aktörer tillgodo.

Samtidigt innebär nya möjligheter också nya utmaningar, och det var bland annat i samband med den nya lagen som Götene Elförening insåg att de behövde uppdatera sin tekniska infrastruktur för att fortsätta att ligga i marknadens framkant.

- Götene Elförening har cirka 7500 mätpunkter där olika typer av mätare är installerade, säger Mats Ekelund, vd hos Powel. Mätarna blir allt mer avancerade och erbjuder allt större möjligheter att kunna effektivisera elanvändning baserat på hur den verkliga förbrukningen ser ut varje timme.

Med en myriad av mätare installerade är det dock lättare sagt än gjort att fullt ut kunna erbjuda timbaserad elavläsning. En av orsakerna är att de företag som erbjuder hårdvara, inklusive mätarna själva, länge fokuserat på just sin hårdvara. Den mjukvara som behövs för att realisera värdet av det mätarna kan ge har inte utvecklats i samma takt.

- I de fall mätarleverantörer uppgraderat sin tillhörande mjukvara är den ofta långt ifrån så avancerad som den skulle kunna vara, säger Mats Ekelund. I de fall som mjukvaran har uppdaterats, har mätarleverantörerna dessutom enbart fokuserat på just sina mätare, vilket ställer till det för aktörer som Götene Elförening som vill skapa en lösning där de kan samla in och hantera data utifrån ett enda holistiskt system.

Oberoende av hårdvara och kommunikationssätt

Götene Elförening valde Powel ELIN för att möta utmaningarna. Powel ELIN är ett system som är oberoende av vilken hårdvara som kunderna väljer.

- På Powel gör vi mjukvara, säger Mats Ekelund. Det är det vi satsar på till 100 procent. Det innebär att vi snabbt anpassar vårt system till hur marknadens behov ser ut idag och i framtiden. Genom att Powel ELIN kan hantera olika typer av mätare och kommunikationssätt som IP, GPRS, radio och elnätet, kan man med rätta säga att Götene Elförening därmed har framtidssäkrat sina tjänster.

Lysande utsikter med helhetsbild

Efter en testperiod med Powel ELIN på plats parallellt med ett tidigare AIM-system har Götene Elförening nu beslutat att satsa på Powel ELIN fullt ut. Samtliga 7500 mätpunkter omfattas nu av Powel ELIN, vilket innebär att Götene Elförening kan samla in faktisk elförbrukning via intelligenta mätare oavsett vilken leverantör som gjort dem och oavsett vilket kommunikationssätt som är mest relevant för respektive mätpunkt.

- Data kan utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv, säger Mats Ekelund. Därmed är Götene Elförening i en perfekt position för att kunna optimera hanteringen av elnätet så att de kan mäta de behov som deras kunder och partners har, oavsett om det gäller privata hushåll eller företag.

Avseende timavläsning får användare nya möjligheter att använda energi mer effektivt. Genom att utnyttja de variationer i elpriset som förekommer under ett dygn kan användare genom smart planerad elförbrukning jämna ut förbrukningstoppar, något som i förlängningen kan bidra till både ekon­omiska och miljömässiga fördelar.