En enklare byggprocess med Gemini 3D Entreprenör

Sommaren 2012 fick K.A. Aurstad AS ett kontrakt med Statnett gällande projektering av väg och tre trafostationer i Sykkylven, Ørsta och Ålfoten. Vi talade med Edvin Dale, avdelningsledare för geomatik om projektet och hur Powels Gemini lösningar har bidragit till projektet. 

Maskinentreprenör-företaget K.A. Aurstad AS i Ørsta kommune i Møre och Romsdal bygger infrastruktur som vägar, tunnlar, flygplatser, kraftanläggningar och kommunaltekniska anläggningar.

Historiskt sett har deras marknadsområde varit Møre och Romsdal och Sogn och Fjordane. De senaste åren har de också arbetat i både Hordaland och Oppland. Firman har runt 200 anställda och hade 2013 en omsättning på 520.000.000 kronor (NOK).

Företaget har en egen geomatikavdelning med 9 mätingenjörer, som dagligen använder Powels lösningar Gemini 3D Terräng & Entreprenör, bla. för projektering med Korsnings- och Schaktgropsmodulerna.

Upphandling av Gemini 3D Entreprenör

Den ena av K. A. Aurstads kontrakt består av grundarbete för tre trafostationer i Sykkylven och Ørsta på Sunnmøre och Ålfoten i Nordfjord. De er inte klara i Nordfjord ännu, men kontraktsarbetet är avslutat i Sykkylven och Ørsta, där också massberäkning och slutdokumentation utförts.

Dale och K.A. Aurstad AS har använt Gemini-lösningarna sedan påsken 2012, efter en intern utvärdering av sina dataprogram, inklusive av mätingenjörernas dataverktyg. Dale hade två realistiska leverantörer. Valet föll slutligen på Powel Gemini, delvis som resultat av en något otraditionell beslutsprocess.

– Samtidigt som vi såg på nya dataverktyg, var vi i gång med att utvidga geomatikavdelingen, säger Dale. I början av 2012 ville en av mina ingenjörer säga upp sig, men efter en runda med förhandlingar valde han att fortsätta. Han hade ett absolut krav «Köp Gemini». Detta var en av orsakerna till att det blev så.

Nyttjande av Gemini 3D Entreprenör i projekt

Användningsområdena för Gemini 3D för K.A. Aurstad AS är många; massberäkning, dokumentation, projektering och behandling av mätdata från mätutrustning och maskiner, för att nämna några.

På detta uppdrag från Statnett, som omfattar både väg och trafotomt, har de använt lösningarna genom hela projektet. Dale berättar att Gemini har varit till god hjälp hela vägen.

- Med Gemini kan vi hämta utsättningsdata till mät- och positioneringsutrustning. Vi kan också presentera hela projektet för våra förmän och anläggningsledare i 3D. Det är en funktion vi använder väldigt mycket, det är väldigt bra att kunna visa hur något kommer att se ut i förväg, säger han.

- Till vår fördel är att också byggherren använder Gemini i detta projekt, fortsätter Dale. Detta gör självklart också vårt arbete enklare, eftersom det inte finns behov av att göra konverteringer.

Från projektering till slutdokumentation, en flexibel lösning

Delar av detta projekt har också bestått av att etablera skogsvägar. De är beställda att vara anpassade till terrängen. Till genomgörandet har maskintyrning använts, vilket kräver egen projektering. Det är enkelt att utföra med Gemini 3D Entreprenör.

- När det gäller tillfartsvägarna, har det varit väldigt nyttigt att lösningarna är så pass flexibla, speciellt i förhållande till justering av väglinje, berättar Dale. Här kan vi göra en alternativ design av väglinjen, placera oss lägre, lägga oss vid sidan av och anpassa vägen till terrängen. Vi kan göra en inmätning och använda det som underlag för vår massberäkning istället för det som ligger i projektet.

Dale säger att digital leverans som Sosi är väldigt enkel att göra, också när det är olika byggherrar. – Byggherrar som Statnett, Avinor och Statens vegvesen har alla olika egenskaper och egenskapskoder för leverans, men Gemini hanterar alla dessa på ett bra sätt och det gör det enkelt med olika krav. Till slutdokumentation har Statnett en utrustningslista till vilken allt måste mätas in och det har vi också använt Gemini till. Det är väldigt enkelt att utföra och leverera.

Strålande nöjd

Dale har inte ångrat sig ett ögonblick att de skaffade Gemini. - Vi blev snabbt vana att använda programvaran och använder den dagligen. Vi är strålande nöjda, säger han.

Aurstads filosofi är att de ska vara tidigt ute med att använda ny teknologi och att de ska vara innovativa och lösningsorienterade. Filosofin är inte så olik Powels egen, så kanske är det inte så konstigt att valet föll på Powels lösningar?

Projektet startade hösten 2012 och är färdigt till ca. 2/3 hösten 2014. Enligt planen skulle också Åflot stationen vara färdig under 2014. På grund av förseningar från Byggherrens sida är ny tidpunkt för färdigställande troligen tidigt hösten 2015.