Om Powel

Med unik IT-kompetens och omfattande branschkunskaper är Powel en ledande leverantör av programlösningar till energisektorn, den offentliga sektorn och entreprenadsektorn.

Våra affärskritiska lösningar har utvecklats i ett nära samarbete med våra kunder. Vi utbyter kunskap med våra användare och partner varje dag, och vi fortsätter att driva fram innovation genom samarbete med institutioner och forskningsorganisationer.

Vårt mål är att hjälpa dig att fatta strategiska och operativa beslut som grundar sig på korrekt information i rätt tid från integrerade system. I korthet hjälper vi nyttighetsföretag att arbeta smartare, vilket gynnar både verksamheten och miljön. Våra system och specialkunskaper hjälper företag över hela världen att skapa äkta värde.

Powel grundades 1996 i Norge och har vuxit till ett internationellt företag med 500 anställda och kontor i åtta länder.

Under åren har vårt mål alltid varit detsamma: att skapa lösningar som gynnar kunderna och stödjer en hållbar utveckling. Vi skapar morgondagens lösningar i dag.