Om

Med unik IT-kompetens och omfattande branschkunskaper är Powel en ledande leverantör av programlösningar till energisektorn, den offentliga sektorn och entreprenadsektorn.

Våra affärskritiska lösningar har utvecklats i ett nära samarbete med våra kunder. Vi utbyter kunskap med våra användare och partner varje dag, och vi fortsätter att driva fram innovation genom samarbete med institutioner och forskningsorganisationer.

Vårt mål är att hjälpa er att ta strategiska och operativa beslut som grundar sig på korrekt information i rätt tid från integrerade system. I korthet  - vi hjälper energibolag att arbeta smartare, vilket gynnar både verksamheten och miljön. Våra system och specialkunskaper hjälper företag över hela världen att skapa äkta värde. Powels system och kompetens skapar värde i företag världen över.

Powel grundades 1996 i Norge och har vuxit till ett internationellt företag med 420 anställda och kontor i sju länder.

I alla år har vi haft samma mål: Vi ska skapa lösningar som gynnar kunderna och stödjer en hållbar utveckling. Vi skapar morgondagens lösningar i dag.