Kommunalteknikk

Innsynsbruker

Bli kjent med grunnleggende funksjoner i Gemini VA.

Driftsbruker

Driftsrelaterte oppgaver i Gemini VA og Gemini Portal.

Innsyn og Driftsbruker

Bli kjent med grunnleggende funksjoner i Gemini VA og lær driftsrelaterte oppgaver i Gemini VA og Gemini Portal.

Registreringsbruker

Kom i gang med registrering av data i Gemini VA.

Superbruker

Utfør avanserte oppgaver i Gemini VA.

Registrerings- og Superbruker

Kom i gang med registrering av data i Gemini VA og utfør avanserte oppgaver i Gemini VA.

Dataflyt i Gemini VA

Kom i gang med importering fra innmålingsfil.