Kommunalteknikk

Registreringsbruker Gemini VA

Kurset for registreringsbruker fokuserer på at du skal komme i gang med registrering av data i Gemini VA. 

Registreringsbruker Gemini Portal og Gemini VA Dataflyt

Registrering av objekter i VA-basen gjennom funksjonalitet i Gemini Portal og Dataflyt i Gemini VA.

Gemini VA Dataflyt

Importer VA-punkter og ledninger fra innmålingsfil inn i VA-basen med Dataflyt. 

Innsynsbruker Gemini VA

Bli kjent med grunnleggende funksjoner i Gemini VA.

Driftsbruker i Gemini Portal og Gemini VA

Lær om driftsrelaterte oppgaver i Gemini VA og Gemini Portal.