Infrastruktur

NETBAS: Grunnkurs

Kurset gir deg en innføring i basis-funksjonene i Powel NETBAS.

NETBAS: Nettutvikling

Kurset gir deg en videregående innføring i NETBAS Nettutvikling.

NETBAS: Avbruddsrapportering (FASIT)

Kurset gir deg en inngående innføring i NETBAS Avbruddsrapportering (FASIT).

NETBAS: Grunnleggende nettberegninger

Kurset gjør deg i stand til å foreta grunnleggende nettberegninger.

NETBAS: Videregående nettberegninger

Kurset gir deg en innføring i basis-funksjonene i Powel NETBAS.

NETBAS: Systemkurs

For deg som skal tilrettelegge Powel NETBAS for andre brukere.