Kurs på forespørsel

3D Terreng: Grunnkurs

Grunnkurs for brukere som ønsker en grunnleggende innføring i Gemini Terreng til bruk i prosjekteringssammenheng.

3D Terreng: VA-Prosjektering

Kurs for brukere av Gemini Terreng som trenger en grundig gjennomgang av funksjonene i VA-prosjektering.

3D Terreng: Veg og kryss

Kurs for brukere som trenger en grundig gjennomgang av funksjonene for vegprosjektering og kryssutforming.

3D Terreng: Prosjekteringsoppgaver

Kurs for brukere som skal jobbe med prosjekteringsoppgaver, med hovedtema prosjektering av boligfelt.

3D Basis: 3D visualisering

Kurs for brukere som trenger en grundig gjennomgang av funksjonene.

3D Basis: Oppfriskning/oppdatering

Kurs for deg som trenger en gjennomgang av nyheter eller en generell oppfriskning.

3D Basis: Systemtilpasning

Kurs for brukere av Gemini Terreng som ønsker å lære mer om det tekniske i programmet.

Oppmåling: Anleggsoppmåling

Kurs for brukere av Gemini Oppmåling som jobber med landmåling og dokumentasjon med fokus på kvalitetskontroll.

Oppmåling: Eiendomslandmåling

Kurs for brukere som jobber med oppmåling og dokumentasjon av eiendomsdata i henhold til Matrikkelen.