3D Tunnel

Kurs for brukere som jobber med tunnel og skannoppgaver.

Innhold

Kurset tar for seg funksjonalitet der vi tar inn enkeltmålinger og skanndata, prosjekterte og egendefinerte tunneler for videre prosessering. Vi tar også for oss bruk av Gemini til behandling av vanlige skjæringer med overheng. En vil også komme innpå eksempler som er relatert til tunnel rehabilitering og strossing av eksisterende tunneler. Oppgavene vil da ta utgangspunkt i bruk av 3D-linjer i veimodell, kombinert med skanndata og tunnelprosjektering.

Kurset vil ta for seg design av tunnelsnitt og dataflyt. Import og bruk av skanndata, overhengs data og 3D linjer. Etterbehandling og prosessering av data, masseberegning, geometrisk kontroll, dokumentasjonsarbeid og 3D-visualisering.

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, samt ha kjennskap til tunnelfaget. God kjennskap til programvaren kan kompensere for manglende kurs. Kurset holdes på norsk. 

Varighet

2 dager

Pris 

9.200,- 

Kurset er satt opp på ulike lokasjoner og datoer. Se påmelding og praktisk informasjon.