Vegoppgaver

Kurset gir en grundig innføring i funksjonene som finnes i Gemini vegmodell, tverrprofilredigering.

I tillegg til funksjonene som finnes i Gemini vegmodell, tverrprofilredigering vil kurset ta for seg oppgaver knyttet til ny funksjonalitet som, 3D linjer i veg modell kombinert med tabellverdier, samt økt funksjonalitet og muligheter i veg tabeller.

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, kjennskap til entreprenørprosjekter, samt tidligere gjennomført følgende kurs: Entreprenøroppgaver. God kjennskap til programvaren kan kompensere for manglende kurs.

Varighet

2 dager

Tema

Pris

9.200,-

Se påmelding og praktisk informasjon.