SOSI-leveranse

Kurs for deg som jobber med "som bygget"-dokumentasjon og ønsker økt kompetanse innen SOSI-data.

Kurset er tilrettelagt entreprenører og private firma som jobber med "som bygget"-dokumentasjon og passer brukere som ønsker økt kompetanse innenfor SOSI-data. Vi vil jobbee med praktiske oppgaver der vi tar måledata og klargjør disse for leveranse til kommune og vegkontor.

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, kjennskap til entreprenørprosjekter, samt tidligere gjennomført ett av følgende kurs: Grunnkurs eller Entreprenøroppgaver. God kjennskap til programvaren kan kompensere for manglende kurs.

Varighet

2 dager

Tema

Pris

9.200,-

Kurset er satt opp på ulike lokasjoner og datoer. Se påmelding og praktisk informasjon.