Entreprenørgrop

Kurs for brukere på anleggsprosjekt som ønsker en grundig gjennomgang av funksjonene for byggegrop.

Kurset gjennomgår hele prosessen med å definere, masseberegne og presentere ulike inngrep i terrenget. Oppgaver vil være relatert til problemstillinger som vil være aktuell i forbindelse med gjennomføring av typiske anleggsprosjekt. 

Varighet

2 dager

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, kjennskap til entreprenørprosjekter, samt tidligere gjennomført følgende kurs: Entreprenøroppgaver. God kjennskap til programvaren kan kompensere for manglende kurs.

Tema

Pris

9.200,- 

Se påmelding og praktisk informasjon.