Terreng og entreprenør

Vi får stadig gode tilbakemeldinger på våre kurs og håper du finner et kurs som dekker dine behov i denne listen. Velg et av kursene for å komme til påmeldingsskjema.

Grunnkurs Gemini Entreprenør

Grunnkurs for deg som er ny bruker av Gemini Entreprenør.

Connected

Kurset gir en grunnleggende innføring i målebrevsløsningen til Powel Construction

Vegoppgaver

Kurset gir en grundig innføring i funksjonene som finnes i Gemini vegmodell, tverrprofilredigering.

SOSI-leveranse

Kurs for deg som jobber med "som bygget"-dokumentasjon og ønsker økt kompetanse innen SOSI-data.

Entreprenørgrop

Kurs for brukere på anleggsprosjekt som ønsker en grundig gjennomgang av funksjonene for byggegrop.

Prosjekteringsoppgaver

Kurset vil ta for seg prosjekteringsfunksjonalitet i programvaren. 

Grunnkurs Oppmåling

Kurset for alle som er eller skal bli brukere av Gemini Oppmåling.

Grunnkurs ProAdm

For anleggsledere og kalkulatører hos entreprenører.

3D Tunnel

Kurs for brukere som jobber med tunnel og skannoppgaver.

Basis analyse og arealplanlegging

Konstruer en plan fra planlegging til levering.

Tunnelrehabilitering

Kurs i å generere 3D modell ut ifra eksisterende skann og bruke denne videre i rehabilitering av tunnel.

Kurs på forespørsel

Komplett liste over alle våre standardkurs

Skreddersy kurs fra vår oppgavebank

Nyhet!

Bestill online gjennomgang av kursoppgaver

Nyhet!