Asset Performance

Praktisk informasjon og kursforespørsel

Sted/varighet/påmeldingsfrist/pris/avbestillingsregler

Grunnkurs NETBAS

Kurset gir brukeren en innføring i basis-funksjonene i Powel NETBAS. 

NETBAS Nettutvikling (Prosjektering)

Kurset gir brukerne en innføring i NETBAS Nettutvikling. Spesielt fokus på effektiv dokumentasjon av nett.

NETBAS Avbruddsrapportering (Fasit)

Kurset gir brukeren innføring i NETBAS Avbruddsrapportering (Fasit).

Nettberegninger

Kurset er for alle som ønsker å utføre nettberegninger i NETBAS. Kurset gjør brukerne i stand til å foreta de mest vanlige nettberegningene.

Systemkurs NETBAS11

Kursdeltakeren skal bli i stand til å tilrettelegge Powel NETBAS for andre brukere. Det vil øke forståelsen for hvordan Powel NETBAS fungerer og gi en innføring i Powels beste praksis visjon.

iAM ADMS Design

Kurset passer for alle som tegner driftskjema og holder det oppdatert etter endringer i NIS.

iAM ADMS Drift

Kurset passer for alle som benytter ADMS til driftsoppgaver, spesielt de som fungerer som leder for kobling.

iAM ADMS Kundesenterløsning

Kurset passer for alle som benytter SmartGridPortal for å betjene kunder og/eller holde seg orientert om nettdriften.

iAM ADMS Systemkurs

Kurset passer for alle med ansvar for drift av iAM ADMS og ajourhold av data fra NIS.

iAM ADMS Systemkurs for viderekommende

Kurset passer for alle med systemansvar for ADMS i sitt nettselskap.