Produktoversikt

Powel utvikler programvareløsninger for blant annet energiselskaper, nettselskap, kommuner og entreprenører. Nedenfor har vi samlet tilgjengelig produktinformasjon for de bransjene vi jobber innen. Vår portefølje er stor og i stadig utvikling. Denne siden blir oppdatert kontinuerlig, men om du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med oss på info@powel.no. Eventuelt se under "løsninger" eller "bransjer" for et mer overordnet blikk på våre programvareløsninger.

FORNYBAR ENERGI 

Nimbus Portal
Web

Powel Demand
Faktaark

Powel Optimal Hydropower
Faktaark 

Powel Optimal Midterm
Faktaark 

Powel Optimal Thermal
Faktaark

Powel Mesh
Web 

Powel Smart Energy suite
White paper

Inflow forecast
Web

Day ahead operations
Web

Powel Optimal Spotbid
Faktaark

Balance settlement
White paper

Powel Optimal CHP
Faktaark

Express Messaging 
Faktaark

Powel Wind Power
Faktaark

Powel Intraday Trading
Faktaark

 

Time Series Versioning
Faktaark

 

Elhub
Faktaark

   

ENERGIHANDEL

DeltaXE Trading & Logistics
Faktaark
White paper

Powel Intraday Trading
Faktaark

Algo Trader

Web

 

 

 

STRØM, VARME OG FIBER  

NETBAS
Web

GeoNIS
Web

Powel OpenNIS Drift
Faktaark

Powel OpenNIS Beregning
Faktaark

Powel OpenNIS Plan
Faktaark

Powel Work Order
Faktaark

iAM DMS
Web

iAM Maintenance
Web

iAM Viewer 3
Web
Video
Faktaark

Powel FASIT
Faktaark

Inspection Collector & Observation Collector
Web

Powel Dashboard Template
Faktaark

Powel Damage Collection
Faktaark

Elsmart Nettmelding
Faktaark
Web

Elsmart Produktkjøp
Faktaark
Web

Elsmart Kvalitet
Faktaark
Web

Elsmart Kundefaktura
Faktaark
Web

  Elsmart Serviceordre
Faktaark
Web

Avance DCA (STINA)
Faktaark

Avance Meter Data Management (MDMS)
Faktaark

Avance Collection Manager (ELIN)
Faktaark

Avance Task Manager & Monitoring (MOBI)
Web 
White paper

Powel Fiber 
Web

   

KOMMUNALTEKNIKK

Gemini Oppfølging
Faktaark

Gemini Portal
Web

Powel Varsling
Web

Powel Water Saksbehandlerportal
Web

DM Tilsyn
Web

Eiendomsskatt
Faktaark

Powel Water Entreprenørportal
Web
Faktaark

 

Gemini Melding
Faktaark web
Faktaark mobil
Faktaark desktop
Web

Gemini VA
Web
White paper

Water Alert
Web

 

AREALPLAN, PROSJEKTERING OG ANLEGG

Gemini Terreng
Faktaark
Web
Video

Gemini 3D Felt
Faktaark
Web

Gemini Oppmåling
Faktaark

Gemini ProAdm
Web
Faktaark

Gemini 3D Skanndata
Faktaark

Gemini Connected
Web
Faktaark