Produktoversikt

Powel utvikler programvareløsninger for blant annet energiselskaper, nettselskap, kommuner og entreprenører. Nedenfor har vi samlet tilgjengelig produktinformasjon for de bransjene vi jobber innen. Vår portefølje er stor og i stadig utvikling. Denne siden blir oppdatert kontinuerlig, men om du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med oss på info@powel.no. Eventuelt se under "løsninger" eller "bransjer" for et mer overordnet blikk på våre programvareløsninger.

FORNYBAR ENERGI 

Nimbus Portal
Web

Powel Demand
Faktaark

Powel Optimal Hydropower
Faktaark 

Powel Optimal Midterm
Faktaark 

Powel Optimal Thermal
Faktaark

Powel Mesh
Web 

Powel Smart Energy suite
White paper

Inflow forecast
Web

Day ahead operations
Web

Powel Optimal Spotbid
Faktaark

Balance settlement
White paper

Powel Optimal CHP
Faktaark

Express Messaging 
Faktaark

Powel Wind Power
Faktaark

Powel Intraday Trading
Faktaark

 

Time Series Versioning
Faktaark

Elhub
Faktaark

   

ENERGIHANDEL

DeltaXE Trading & Logistics
Faktaark
White paper

Powel Intraday Trading
Faktaark

Algo Trader

Web

 

 

 

STRØM, VARME OG FIBER  

NETBAS
Web

GeoNIS
Web

Powel OpenNIS Drift
Faktaark

Powel OpenNIS Beregning
Faktaark

Powel OpenNIS Plan
Faktaark

Powel Work Order
Faktaark

iAM DMS
Web

iAM Maintenance
Web

iAM Viewer 3
Web
Video
Faktaark

Powel FASIT
Faktaark

Inspection Collector & Observation Collector
Web

Powel Dashboard Template
Faktaark

Powel Damage Collection
Faktaark

Elsmart Nettmelding
Faktaark
Web

Elsmart Produktkjøp
Faktaark
Web

Elsmart Kvalitet
Faktaark
Web

Elsmart Kundefaktura
Faktaark
Web

  Elsmart Serviceordre
Faktaark
Web
  Powel Fiber 
Web
  Historiedatabase
Faktaark
  Powel UtilityFlow
Faktaark
Web
   
       

KOMMUNALTEKNIKK

 Gemini VA
 Web
 White paper

 Gemini Portal
 Web

 Powel Varsling
 Web

 Gemini Melding
 Faktaark web og mobil
 Faktaark desktop
 Web

 Powel Water
 Saksbehandlerportal
 Web

 Powel Water
 Entreprenørportal

 Web
 Faktaark

 DM Tilsyn
 
Web

 Eiendomsskatt
 Faktaark

 Water Alert
 Web

   

 

CONSTRUCTION

Gemini Terreng
Faktaark
Web
Video

Gemini 3D Felt
Faktaark
Web

Gemini Oppmåling
Faktaark

Gemini ProAdm
Web
Faktaark

Gemini 3D Skanndata
Faktaark

Gemini Connected
Web
Faktaark