Vi ønsker årets sommerstudenter velkommen!

Maskinlæring, tingenes internett og smarte samfunn er viktige ingredienser i årets prosjektoppgave for Powel sine sommerinterns.

Hvert år søker Powel etter studenter til vårt sommerprogram ved hovedkontoret i Trondheim. For oss er det viktig med en mangfoldig gruppe og vi oppfordrer studenter fra ulike studieretninger til å søke. Årets gruppe består av studenter fra blant annet industriell økonomi, industriell design og nanoteknologi, og de kommer fra hele fem forskjellige årstrinn.

Powel har i mange år hatt et tett samarbeid med forskjellige utdanningsinstitusjoner og vårt sommerinternship er noe av det viktigste vi gjør i forhold til rekruttering. Flere nåværende ansatte i Powel hadde sitt første møte med bedriften nettopp gjennom en sommerjobb, og mange studenter kommer tilbake flere år på rad.

Åpen tilnærming og «frie» tøyler

Av rundt 250 søknader ble 26 studenter tilbudt jobb. Dette er en av de største sommergruppene vi har hatt. I seks uker skal de jobbe i mindre grupper med reelle problemstillinger innenfor temaet maskinlæring.

- Studentene er delt opp i seks grupper som skal fungere som egne forretningsområder innen Powel. Dynamikken og samarbeidet gruppene imellom skal være mest mulig lik måten Powel faktisk jobber på, forklarer HR Manager Kari-Anne Vik-Mo.

I tillegg skal alle gruppene forholde seg til det overordnede temaet Community Connected, slik at resultatet blir et enhetlig prosjekt, sett fra de forskjellige forretningsområdene.

Temaet, tatt fra fjorårets Powel-dager, skal gjenspeile Powels dedikasjon til innovasjon, tingenes internett, automatisering av arbeidsprosesser, avanserte analysemuligheter og skydrift. Reisen mot smartere samfunn er for lengst i gang og Powel ønsker at prosjektet skal gjenspeile de forbindelsene vi ser i dagens sammenkoblede samfunn. 

- Vi har valgt å ha en veldig åpen tilnærming til prosjektet i år, mye mer åpent enn i tidligere år. Bakgrunnen for det er at vi ønsker å gi studentene muligheten til å ha så frie tøyler som mulig. Vi vil oppmuntre dem til å være kreative og ha muligheten til å prøve og feile før de lander, sier Vik-Mo.

Utfordrende prosjekter gir resultater  

Denne forretningsmodellen krever tett samarbeid og god kommunikasjonsflyt mellom de forskjellige gruppene. To av studentene har derfor fått rollene som prosjektledere og har det overordnede ansvaret for leveranse av ferdig prosjekt.

- Årets oppgave er kanskje den mest utfordrende noensinne. Hvert år løfter vi lista litt høyere og hittil har vi ikke blitt skuffet. År etter år bidrar studentene med innovasjon i Powel og mange prosjekter blir videreført av forretningsområdene etter sommeren. Årets studenter har tatt utfordringen på strak arm og vi gleder oss veldig til å se resultatet av arbeidet i august. Vi håper og tror at årets prosjekt er både lærerikt, utfordrende og morsomt, avslutter Vik-Mo.

I år jobber studentene innen de følgende forretningsområdene:

Powels sommerjobbprogrammet varer i alt i seks uker, delt opp i to perioder med sommerferie mellom. 19. juni – 7. juli og 31. juli – 18. august.