Velkommen til Powel Water Brukerkonferanse 2018!

29.-30. mai inviterer Powel Water til årlig brukerkonferanse. Etter flere år i Trondheim blir årets konferanse arrangert lengre sør, nærmere bestemt på Quality Airport Hotel Gardermoen. I år har vi valgt å ha stort fokus på anveldelse av løsningene våre, og på programmet står både workshoper og foredrag.

Programmet for tirsdag er en fellessesjon hvor vi går i dybden på bruk av Gemini og Powel Water løsninger. Vi ser på nytteverdi, nyheter, brukererfaringer og tips og triks gjennom en rekke foredrag. På konferansens andre dag prøver vi noe helt nytt, dag to er nemlig i sin helhet dedikert til workshoper. Naturligvis inviterer vi også som vanlig til festmiddag på dag én.

Mangfold og anvendelse med Powel Water

Digitalisering er et hett tema og Christian Brosstad setter fokus på trender i 2018 når han skal snakke om "Digitalisering i offentlig sektor". Brosstad er direktør for kommunikasjon og digitale tjenester i Forbrukerrådet. Vi vil også se på hva Powel gjør i forhold til digitalisering, blant annet hvordan vi utnytter ny teknologi for å bekjempe vannlekkasjer med Water Alert. 

Vi gleder oss veldig til å presentere vår visjon om den «digitale tvillingen» til vann- og avløpsnettet og hvordan den vil komme til å gi helt nye muligheter. Vi tror at den digitale tvillingen vil komme til å bli enormt viktig i forhold til verdiskapning for eiere av vann- og avløpsinfrastruktur i fremtiden.

Et av våre første steg mot en modernisering av vannbransjen var lanseringen av mobilløsningen Gemini Portal, en av Powel Waters desidert største suksesser de siste årene. Portalen gir rask tilgang til din VA-data i sanntid og på konferansen kan du lære mer om portalløsningen og få et innblikk i hvorfor nærmere 200 norske kommuner har tatt den i bruk. Vi presenterer tips og triks og viser deg både hvordan du utfører bestilling og sender varsling direkte fra felt.

I tillegg informerer vi naturligvis om nyheter i Gemini VA, og du kan høre mer om løsninger som Private Anlegg, vår Entreprenør- og Saksbehandlerportaler og neste generasjons Powel Melding. Vi kommer også til å dele våre erfaringer og anbefalinger i forhold til kommunesammenslåing.

Workshoper og anvendelsesagenter           

Kundeworkshoper har blitt en veldig viktig del av måten vi arbeider på i Powel, og mange av dere har sett nytteverdien av disse. Vi har derfor valgt å sette av en hel dag til workshoper. Du kan velge mellom fire spor: Gemini VA, Gemini Portal, Myndighet og Forvaltning, og Muligheter ved bruk av sensordata.

Vi presenterer også  tjenesten «Powels anvendelsesagenter», eksperter som hjelper våre kunder med å  heve kvaliteten på data knyttet til VA-nettet. La oss vise deg hvordan du kan komme raskt i gang med å ta i bruk løsningene etter besøk fra anvendelsesagent!

Vi ønsker alle våre kunder velkommen til Gardermoen!