Vær som en integrert tjeneste i beslutningsprosessen

En av de utvilsomt største årsakene til feil på strømnettet er vær. Powel lanserer nå vær som en tjeneste. Denne mikrotjenesten tilbyr sanntids- og historisk informasjon om lyn som kan integreres i analyser og beslutningsprosesser eller visualiseres i en kartklient for sanntidsovervåkning.

- For et nettselskap betyr dette at de kan bruke denne informasjonene som en integrert del av sine beslutningsprosesser, både før, under og i etterkant av en storm, sier Richard Schytte i Powel.

Mikrotjenesten kombinerer historisk- og sanntidsinformasjon med prognoser for å gi et raskt beslutningsgrunnlag til nettselskaper. Tjenesten baseres seg på internet of things og samler inn data fra flere sensorer som er plassert på ulike steder i Norge. Informasjon som styrke, positivt/negativt og sky-til-sky eller sky-til-bakke er tilgjengelig. Denne tjenesten hjelper deg å forberede deg til stormen og gjøre de riktige prioriteringer for å håndtere eventuelle strømstanser når stormen har kommet til ditt område.

- Med denne intuitive skytjenesten får vi raskt oversikt over lynaktivitet i vårt område som hjelper oss med forberedelser til stormen og feildeteksjon under en storm. Tjenesten bidrar til at vi kan bedre og raskere håndtere avbruddsituasjoner og levere en høy oppetid på strømnettet til våre kunder, sier John Øye, Leder plan i Svorka, som har kjørt pilot på tjenesten.