Unik ekspertise og skytjenester åpner døren til nye markeder for Powel

Dyp prosesskompetanse og svært korte leveringstider ved bruk av Microsoft Dynamics 365 gir Powel konkurransefortrinn i et nytt marked.

Powel AS kunngjør i dag levering av en ny skybasert løsning til Wärtsilä Oil & Gas Systems AS i Norge. Leveringen markerer Powels inntreden i denne delen av energisektoren. Løsningen, Powel PunchMaster, ble implementert på rekordtid. Den vil hjelpe Wärtsilä med å gjennomføre kvalitetskontroller og effektivt håndtere avvik på gasskjølesystemer i et internasjonalt marked.

Ved å bygge på vår kompetanse innen digitalisering og automatisering samt konfigurasjoner av inspeksjoner og administrasjon av arbeidsprosesser i en rekke markeder fortsetter Powel å forbedre feltløsninger for våre kunder gjennom innovasjon. Wärtsilä er global markedsleder innenfor komplette livsløpsløsninger for kraftforsyning til marine- og energimarkedene og har stort fokus på teknologiutvikling og totaleffektivitet.

- Powel PunchMaster passer våre behov svært godt og alle faktorer tatt i betraktning så var dette den beste løsningen for oss. Vi forventer at når vi tar i bruk løsningen i full skala vil vi få en mer effektiv arbeidsdag med færre oppgaver, samtidig som at kvaliteten på inspeksjonene er av fortsatt høy kvalitet. Samarbeidet med Powel har fungert veldig godt og vi gleder oss til å ta i bruk denne løsningen fullt ut, sier Aslak Casén, Global Manager Fabrication, Installation and Commissioning, Wärtsilä Oil & Gas Systems AS.

Powel PunchMaster er en skybasert løsning som både kan brukes inne på kontoret og ute i felten. Løsningen er basert på en standardisert metodestruktur der et avvik betegnes som en «punch» og følges opp i en «punch follow-up» struktur. Den støtter både den administrative prosessen med å etablere prosjekter og inspeksjonsstruktur, definisjon av sjekklister og prosjektbemanning i forhold til kompetanse, og selve prosessen med å gjennomføre og dokumentere inspeksjoner i felt.  

Løsningen støtter alle nødvendige steg i en kvalitetsinspeksjon, inkludert håndtering av feil og avvik. Den mobile appen tilbyr stegvise kvalitetsinspeksjoner i felt og har en offline funksjonalitet som gjør at man kan utføre inspeksjoner uten internettforbindelse. Dette er svært nyttig for områder i verden med kostbar eller manglende trådløs internettforbindelse. Statistikk og ledelsesinformasjon har vært et fokusert område under leveransen og lettforståelig statistikk som vises i dashboard er en integrert del av løsningen.

- Leveransen til Wärtsilä beviser på god vei at kompetansen og erfaringen Powel innehar kan lett overføres til andre forretningsområder samtidig som erfaringen og løsningene vi bygger opp gir synergier inn mot våre kjerneområder. Med tette partnerskap med store teknologiselskaper som Microsoft fortsetter vi å drive den digitale omstillingen gjennom nyskapning i en rekke forskjellige sektorer, sier Ståle Nilsen, Business Manager i Powel Service Solutions. 

Løsningen utnytter den skybaserte Microsoft Dynamics 365 plattformen med modulen FieldService. Plattformen Dynamics 365 utnytter en ny generasjon verktøy og metoder som bidrar til rask utvikling. En stor del av funksjonaliteten i løsningen benytter seg av eksisterende funksjonalitet i plattformen. Omfattende konfigurasjon kombinert med enkelte skreddersydde plug-ins utgjør den komplette løsningen.

Hele prosjektet var ferdigstillt i løpet av en og en halv måned, inkludert testing og opplæring. Leveransen ble godkjent av Wärtsilä i slutten av april.

 

 

For mer informasjon, kontakt:
Ståle Nilsen, Business Manager, Powel Service Solutions
E-post: Stale.Nilsen@powel.no
Telefon: (+47) 934 25 653

 

Om Powel
Powel AS, med hovedkontor i Trondheim leverer forretningskritiske programvareløsninger og relaterte tjenester til energiselskap, entreprenører og offentlig sektor. Firmaet er markedsledende innen programvareløsninger for nettdrift og –vedlikehold, energiproduksjon og smarte målere. Powel har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Tyrkia, Sveits og Chile. Det er et privateid selskap stiftet i 1996 og har i dag 470 ansatte. For mer informasjon, se www.powel.no

Om Wärtsilä
Wärtsilä er en global markedsleder innenfor avanserte teknologier og komplette livsløpsløsninger for marine- og energimarkedene. Ved å vektlegge bærekraftig innovasjon og totaleffektivitet maksimerer Wärtsilä de miljømessige og økonomiske resultatene til sine kunders fartøy og kraftverk. Selskapet har virksomhet på over 200 lokasjoner i mer enn 70 land over hele verden. Wärtsilä er notert på Nasdaq Helsinki. For mer informasjon, se www.wartsila.com