Powel blir med på storskala demoprosjekt

Enova delte nylig ut 210 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av fremtidens energisystem. Powel er med på vinnerprosjektet til Troms Kraft.

Troms Kraft Nett vil gjennomføre en storskala demonstrasjon av smart infrastruktur, som skal styrke forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett. To små tettsteder på Senja i Troms er valgt som testområder. Dette fordi de har begrenset overføringskapasitet av elektrisk kraft og samtidig er sårbare ved avbrudd. 

- Dette er et strategisk viktig prosjekt for Powel, da det vil bidra til å videreutvikle vår kjernekompetanse innen smart infrastruktur og forsyningssikkerhet. Vi er veldig fornøyd med å vinne fram i en slik konkurranse og ser fram til å samarbeide med så mange spennende aktører, sier Sjur Messel Nafstad i Powel.

I tillegg til Powel består prosjektets konsortium av Troms Kraft Nett, Eaton Electric, Solbes, Nodes, Troms Kraft Produksjon, Ishavskraft og Sjømatklyngen Senja. 

- Konsortiet har kompetanse fra nettselskap og selskap med kraftomsetning, i tillegg til leverandører av solcellesystem, batteri og programvare. Denne kombinasjonen av kompetanse er avgjørende for å lykkes med innovasjon og nytenkning, sier Nafstad. 

Støtten fra Enova er på 38,7 millioner kroner og er ett av åtte prestisjeprosjekt som Enova i år valgte å støtte. Les mer om tildelingen på Enovakonferansen her