Sommerstudenter utviklet egne produktideer

Flere av ideene og prosjektene studentene utviklet i løpet av sommeren, vil jobbes videre med i forretningsenhetene. Studentene er med på å posisjonere Powel som en nytenkende og ambisiøs aktør, mener Trond Straume, CEO i Powel. 

Temaet for årets oppgave var «co-creation» eller samskaping. Studentene ble utfordret til å skape samfunnsnyttige og innovative løsninger innenfor forretningsområdene Water, Asset Performance, Construction og Smart Energy

- Grunnen til at vi valgte co-creation som tema er jo at dette er viktig i forhold til måten det jobbes på i Powel. Vi jobber ofte på tvers av avdelingene og vi samarbeider med kunder og partnere for å finne gode løsninger. Vi ønsker å ha kontinuerlig fokus på co-creation og det får vi blant annet ved å speile dette i sommerprogrammet vårt, sier HR Manager Kari-Anne Vik-Mo.  

Powel sitt internship-program legger opp til at studentene skal ha frie rammer og i stor grad skape sine egne prosjekter. Innspill, fagkunnskap og hjelp til å forme oppgavene har de fått av erfarne mentorer underveis. 

- Gjennom hele internshipet jobber studentene tett på fagpersoner fra det relevante forretningsområdet og får mye informasjon fra dem. For oss er det viktig at informasjonen blir skreddersydd innenfor hvert område og derfor har hver gruppe dedikerte mentorer, forteller Vik-Mo. 

Utfordrende prosjekter og eierskap gir gode resultater

- Oppgaven var utfordrende og kunne kanskje virke litt vag til å begynne med, men Fornybarklyngen sin «Summer School» som vi deltok på i uke én var veldig nyttig. Her fikk hele gruppen god innsikt i både co-creation og design thinking, noe som hjalp mye. I tillegg har mentorene fra Powel vært til god hjelp. Resultatet er veldig gode prosjekter som både vi, gruppene selv, og forhåpentligvis Powel er stolte av, sier Ellen Wagnild-Antonsen. 

Sammen med Sigmund Sørensen Kielland har hun vært prosjektleder for gruppen. De forteller at Powel la til rette for at de som prosjektledere skulle ha eierskap til prosjektene og denne tankegangen tok de igjen med seg i sine roller. 

- Vi bestemte oss for at vi ikke ville detaljstyre prosjektene men heller skape eierskap hos hver gruppe. Samtidig har vi hele tiden vært tett på gruppene med daglig kontakt og ukentlige stand-ups, forteller Sørensen Kielland. 

Underveis har prosjektlederne blant annet lagt vekt på å utfordre gruppene til å dra ut å møte kunder og de har utviklet workshoper hvor gruppene ble utfordret til å teste ideen sin i forhold til fire hovedpunkter; kundebehov, løsning, marked og utvikling. 

Overbevisende prosjekter med markedspotensial

Det var grundige og overbevisende prosjekter som ble presentert. Noen grupper hadde valgt å satse på helt nye løsninger, mens andre hadde sett muligheter til å komplettere nåværende portefølje. Markedsanalyser, økonomiske beregninger og innsikt fra kunder dannet mye av bakgrunnen for løsningene.

Studentene fikk gode tilbakemeldinger fra ledergruppen som så markedspotensial i flere av løsningene. Trond Straume, Powels nye administrerende direktør, fikk sitt første møte med studentene og Powels sommer-internship. I likhet med de andre direktørene var han var imponert over hva de hadde fått til.

- Jeg synes det var en veldig god bredde i prosjektene og det var spennende å se hva de har fått til på kort tid. Casene er også med på å posisjonere Powel som en ambisiøs og nytenkende aktør, sa Straume.  

Faktisk var prosjektene så lovende at detaljer kun deles internt. Internshipet er over men prosjektene er ikke nødvendigvis avsluttet. Nå skal forretningsområdene vurdere om og hvordan prosjektene kan utvikles videre. Vi ser ikke bort fra at det vil komme nye spennende løsninger innenfor flere områder i løpet av året. Her er det bare å følge med, spesielt om du jobber med pumpestasjoner, gravemeldinger, lasslister eller lokal energihandel. 


Powel retter en stor takk til alle sommerstudentene for super innsats i sommer!
Detaljer og søknadsfrist for neste års sommer-internship vil bli publisert i løpet av høsten.