Kom møt oss på Smart Grid-konferansen!

Hvilke digitaliseringstrender ser vi i neste generasjon kraftsystem? Dette er tema for Smartgridkonferansen i Trondheim 19.-20. september. På Powel Asset Performance sin stand kan du finne ut mer om hvordan våre løsninger legger til rette for enkelt å ta i bruk nye datakilder og ny teknologi knyttet til operativ drift av nettet.

Kartbasert samhandling handler om sømløs interaksjon – om å integrere mennesker og ressurser med informasjon. Vi vil vise deg hvordan du ved hjelp av standardverktøy kan lage dine egne tematiske kart og applikasjoner innenfor felter som geografiske analyser, visualisering, 3D, sanntidsdata og innsamling av data fra felt.

Prosesstøtte for effektiv utnyttelse av AMS-data, mobile støtteverktøy som flytter operative beslutninger fra driftssentralen ut i felt, og integrasjon mot tredjepartsaktører gjennom standardiserte grensesnitt er noen av de viktigste fokusområdene for videreutvikling av Powel iAM DMS. Visjonene for løsningen er å binde sammen data og funksjonalitet fra SCADA, NIS, skyteknologi og andre tredjepartsaktører for å skape ny innsikt som effektiviserer og forbedrer den operative driften av nettet.

Ta gjerne kontakt med oss for å booke et møte på stand:

Anders Jensen: 481 64 515

Sjur Messel Nafstad: 911 61 016