Powel invitert til å delta i Horizon 2020, EUs største forsknings- og innovasjonsprogram

Vattenfall har valgt Powels iAM DMS som sin testløsning i forskning- og innovasjonsprogrammet UPGRID. 

Prosjektet, som har fått tildelt over €12 millioner (100 millioner kroner) fra EU, vil omfatte smart grid i hele sin bredde med vekt på implementering av kostnadseffektive løsninger for overvåkning og styring av lav- og mellomspenningsnettet.

Prosjektgruppen for Horizon 2020 består av et pan-Europeisk konsortium med 19 deltakere fra sju land. Den ledes av Iberdrola, Spanias fremste energiselskap. Deltakere vil kjøre fire live smart grid teststeder i distribusjonsnettverk i Sverige, Spania, Portugal og Polen.

Vattenfall, ansvarlige for en av de viktigste arbeidspakkene i forskningsprosjektet, har invitert Powel til å bidra med installasjon og videreutvikling av vår driftstøtteløsning Powel iAM DMS til testområdet i Sverige.

Med nærmere €80 milliarder i tilgjengelige midler er Horizon 2020 det største forsknings- og innovasjonsprogrammet noensinne for EU. Fokuset er på forskning som resulterer i innovasjon og nye forretningsmuligheter, som skal skape vekst i EU regionen. Programmet vil se på utfordringer som må adresseres snarest, og har som mål å finne reelle løsninger og svar på disse. En av utfordringene som har blitt navngitt er hvordan man tilfredsstiller et stadig økende energibehov samtidig som man kjemper mot klimaforandringer.

Forskningsprosjektet UPGRID har som mål å realisere åpne, standardiserte og integrerte forbedringer av lav- og høyspentnettet. Overordnet mål er å utvikle og teste innovative løsninger for avansert drift og utnyttelse av lav- og mellomspenningsnettet, med hovedfokus på leveringskvalitet og effektiv håndtering av avbrudd i strømforsyningen.

Programmet vil bidra i utviklingen av neste generasjons IKT infrastruktur for Smart Metering og Smart Grid, og analysere kostnader for investering og drift, fremtidige forretningsmuligheter og anvendelse av ulike typer utstyr som målere, sensorer, og fjernstyrt kontrollutrustning i nettet.

- Horizon 2020 prosjektet gir oss muligheten til å teste og videreutvikle vår driftsstøtteløsning Powel iAM DMS i et operativt Smart Grid. Vi vil bidra i prosjektet med både fagkompetanse og software med avansert funksjonalitet for overvåkning og styring av lav- og mellomspenningsnett, inkludert analyser knyttet til leveringskvalitet og avbrudd både i sanntid og for planleggingsformål. Løsningene fra Powel vil hos Vattenfall bli tett integrert med avanserte måle- og styringssystemer (AMS) både hos sluttbrukere og ute i nettet sier Kjetil Storset, Direktør for Smart Infrastruktur i Powel.

– For Powel er dette en fantastisk mulighet til å synliggjøre vår ekspertise innen avansert nettforvaltning på en internasjonal arena, samtidig som vi bidrar til å finne reelle nytteverdier og realisere løsninger som støtter fremtidens energibehov.

Målet er at prosjektet vil ha både en teknologisk, økonomisk og sosial effekt. De største teknologiske innvirkningene av UPGRID er forventet å bli forbedring av observerbarhet i kraftsystemer, bedre systemstøtte for lav- og mellomspenningsnett og fremskritt innen AMS og smarte systemer for hjemmet.

UPGRID prosjektet settes i gang tidlig 2015 og vil vare i tre år.

 

 

Om Powel
Powel er en ledende leverandør av programvareløsninger til energiselskaper med unik IT-kompetanse og omfattende bransjekunnskaper. Powel tilbyr rådgiving og komplett prosesstøtte for bygging, drift og vedlikehold av smart grid infrastruktur. Powel har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996. Firmaet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Sveits, Tyrkia og Chile, og har 380 ansatte. For mer informasjon, se www.powel.com/no

Om Vattenfall
Vattefall er eid av den svenske stat, og er en av Europas største produsenter av elektrisk energi og den største produsenten av vannbåren varme. Deres hovedprodukter er elektrisitet, varme og gass. Vattenfall produserer elektrisitet og varme fra seks energikilder – vind, kjernekraft, naturgass, biomasse, kull og vann. For mer informasjon, se http://corporate.vattenfall.com/

Om Horizon 2020
Horizon 2020 er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram noensinne, med nesten €80 milliarder i støtte tilgjengelig over sju år (2014 til 2020). Programmet har politisk støtte fra Europas leder og det europeiske parlamentet, og er sett på som en mulighet til å styrke økonomisk vekst og skape jobber. Forskning og innovasjon er nøkkelord for Horizon 2020, og programmet er basert på tre grunnpilarer: utmerket vitenskap, industriell ledelse og håndtering av samfunnsmessige utfordringer. Målet er å sikre at Europa produserer vitenskap i verdensklasse, at de tar bort barrierer til innovasjon og gjør det lettere for privat og offentlig sektor å jobbe sammen for å levere innovasjon. For mer informasjon, se http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/