Powel styrker sin AMS kompetanse som hovedaksjonær i nytt selskap

Powel sitt Metering område vil samarbeide med nyetablerte MeterTech.

Gjennom den forestående AMS utrullingen i Norge, oppstår det flere interessante forretningsmuligheter. Disse er blant annet knyttet til installasjon, opplæring, kontroll og utskiftning av målere.

Powel jobber kontinuerlig med å se etter muligheter for å koble sammen løsninger og tjenester, slik at de enda bedre understøtter våre kunders posisjon. Derfor har Powel sammen med en gruppe på åtte dyktige ingeniører og teknikere med bakgrunn inne måleteknologi, dannet et nytt selskap, MeterTech.  

Powel er deleier i selskapet, som består av spesialister innen installasjon, vedlikehold og kontroll av målere. Selskapet vil jobbe operativt med målere og tilliggende programvare.

- Powel ønsker å være aktivt med i utviklingen av kvalitetssystemer for målere og måling, og sammen med MeterTech utfyller vi verdikjeden, sier Tom Røtting, VP, Business Development, Powel.

Samarbeidet gir muligheter for Powel og MeterTech å kombinere sin kunnskap og erfaring innenfor henholdsvis IT og målere, og kan dermed tilby kunder av begge selskap bedre støtte og bredere kompetanse innen smarte målere og smarte nett. I tillegg til el målere jobber MeterTech også med målere og måling for fjernvarme. Kombinasjonen av målernøyaktighet, høy kompetanse og IT kunnskap vil gi korrekte avregninger.

MeterTech har et eget målerlaboratorium for testing av elektrisitetsmålere. Laboratoriet er ett av kun en håndfull slike i Norge, og kan teste opp til 30 målere samtidig. Flere store selskaper benytter seg av MeterTech sin kompetanse, blant andre Statkraft og TrønderEnergi, som også er kunder av Powel.

- Hovedfokus for oss er på kvalitet av målere og måleverdier. Vi har ett av få laboratorier i Norge som kan utføre den jobben, sier Frank Molander, Salgsansvarlig, MeterTech. Vi forventer å ha akkreditering for laboratorium og kontroller i felt på plass i løpet av sommeren 2015. Vi tilbyr også kontroller i felt i henhold til Statnett sine krav til måling av sentralnettutveksling.

 

Om Powel
Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester til energiselskap og offentlige virksomheter. Powel er markedsledende innen programvare for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og lager løsninger som bedrer kundenes arbeidsprosesser og servicekvalitet. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 380 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og firmaet har i tillegg flere kontorer i Norge, samt i Sverige, Danmark, Polen, Sveits, Tyrkia og Chile. For mer informasjon, se www.powel.com/no  

Om MeterTech
MeterTech AS har hovedfokus på nøyaktighet på målere og målerutstyr, både for elektrisitet og fjernvarme. Selskapet jobber med montasje og kontroll av målere, kontroll av målearrangement, rådgivning og innsamling og kvalitetssikring av måleverdier. Selskapet ble stiftet sent i 2014 og ligger i Trondheim. MeterTech er deleid av Powel og har kontorer i samme bygg. De har åtte ansatte med lang fartstid og erfaring innen målere. For mer info, se www.metertech.no