Byplanlegging i Kenya med Gemini VA og Melhus kommune

Taveta i Kenya er den første internasjonale brukeren av Powels vann- og avløpsløsning Gemini VA, takket være et prosjekt mellom Taveta og Melhus kommune.

Taveta er både en by og en kommune og ligger sør-øst i Kenya, nært grensen til Tanzania og kun kilometer fra Kilimanjaro.  

De to kommunene har i flere år samarbeidet, de har jobbet med prosjekter og det har vært flere utvekslinger mellom skoler, barnehager og kommuneadministrasjonene. Nå er de i gang med et prosjekt i virkelig stor skala, planlegging og bygging av en ny Taveta by.

Byplanlegging

Taveta by har vokst raskt i løpet av de siste 25 årene, kommunen har kjøpt et stort landområde på rundt 8000 mål, og nå skal byen utvides. Det er et blankt lerret for byplanleggere, som nå lærer av Melhus’ erfaring når det gjelder planlegging av infrastruktur. Sørlig når det gjelder vann og avløp.

Avgjørende for denne prosessen er Powels Gemini VA løsning, som Melhus har brukt siden 1990 og som kartlegger rundt 95% av deres vannrør. I to uker i mai var tre menn fra Taveta på besøk i Melhus for å lære seg å bruke programvaren.  

Landmåler Benson Mburu, leder for plan- og byggesakskontoret Daniel Leshamta og IKT ansvarlig Elijah Baluna Mruttu var imponerte og så frem til å begynne å jobbe med Gemini. – Gemini løsningen er veldig kraftig, sa Leshamta. – Jeg tror den kommer til å hjelpe oss mer enn vi forventet.

Jan Henrik Dahl, miljøvernrådgiver i rådmannens stab er prosjektleder for byplanleggingen. Sammen med avdelingsingeniør Morten Meek fra vann- og avløpsseksjonen har de jobbet tett sammen kenyanerne.

– Gemini ble installert på datamaskinene deres og vi har vist dem hvordan de drifter og bruker programmet, sier Meek.

– For oss er dette en mulighet til å jobbe direkte med lokalsamfunnet, sier Dahl. – Det handler om kapasitetsbygging og å jobbe sammen med de lokale myndighetene.

Kartlegging av vannrør

Det nåværende vann- og avløpssystemet i Taveta er fra 1990, og det finnes ikke noe nøyaktig kartlegging av rørene i det hele tatt. I tiårene siden det nåværende systemet ble implementer har befolkningen økt dramatisk, mens infrastrukturen har forandret seg svært lite. 

En av konsekvensene av dette er at det er flere problemer med vannforsyningen. Høydebassenget ligger ikke høyt nok, noe som fører til lavt vanntrykk, eller ikke noe vann i det hele tatt. Det er også problemer med vannforurensing.

Dette er problemer som lett kan unngås med bedre planlegging av infrastrukturen og rørlegging. Nøkkelen til å unngå slike problemer i fremtiden er strategisk planlegging når den nye delen av byen bygges. Miljømessig utvikling og kommunal planlegging er svært viktige faktorer i dette prosjektet.

Meek har lang fartstid innen infrastrukturplanlegging, kartlegging av rør og bruk av Gemini, men får likevel mye ut av prosjektet. – Dette gir oss en sjanse til å bruke kunnskapen vi sitter inne med på en annen måte enn til vanlig, sier han.

For Taveta betyr dette prosjektet også en hel ny måte å jobbe på. I gamlebyen bygget folk hus og flyttet inn med bare en brøkdel av infrastrukturen i orden. Det nye området har 6000 tomter øremerket for bolighus. Det ligger tomt, og ingen får flytte inn eller bygge før vannrør, kloakk og veier er på plass.

Kartet over den nye byen har alle tomtene tegnet inn, og de nye vannledningene vil bli kartlagt gjennom Gemini VA.– De som har utviklet denne programvaren har virkelig tenkt på alt, sier Leshamta, tydelig imponert.  

For Taveta handler god infrastruktur om mer enn å sørge for at alle har vann i husene. Byen er et landbrukssamfunn, med et stort marked to ganger i uken. Hit kommer folk fra både Kenya og Tanzania for å drive handel, og et velutstyrt marked med rennende vann og toaletter betyr mer handel som igjen har en positiv påvirkning på den lokale økonomien.

Prosjekter og vennskap

Dette prosjektet handler ikke bare om byplanlegging, det handler like mye om vennskap og relasjonsbygging. – Det viktigste her er at vi er venner, sier Meek. – Vi har vært på besøk i Kenya to ganger i året i flere år, og vi har hatt flere personer på besøk hos oss.

For både Meek og Dahl er dette prosjektet nyttig. – Det er veldig nyttig for oss å se ting fra en annen side, se hvordan ting blir gjort i andre plasser og hva slags utfordringer de har, sier Dahl.

I august skal en delegasjon fra Melhus til Taveta for å se hvordan det går med prosjektet og får å hjelpe videre.

– Nytteverdien for Taveta er at de kan bygge kompetanse i egen kommuneorganisasjon, samtidig som de viser i praksis at de kan gi innbyggerne en basistjeneste som bedrer helse og levekår, sier Dahl. – Det gir stolthet og identitetsfølelse. 

Dette arbeidet skal også synliggjøres i en Øst-Afrika-konferanse i Taveta i November, med deltakende kommuner og nasjonale myndigheter fra Kenya, Tanzania, Uganda og Zambia, sammen med norske samarbeidspartnere. Taveta vil da bli et utstillingsvindu når det gjelder helhetlig tettstedsplanlegging.

Powel har lånt bort to Gemini demo lisenser til Taveta, og ønsker de lykke til med dette viktige prosjektet som vil optimisere vannressurser, minimisere forurensing og sørge for stabil vannforsyning.