Powel Mesh – avanserte analysemuligheter for kraftprodusenter

Sanntidsanalyse, innsikt, konkurransefortrinn og reelle besparelser. Powel lanserer nå Powel Mesh, en smidig og fleksibel plattform som håndterer dine data, nå og i fremtiden. 

Kraftmarkedet er i stor endring. Andel ny fornybar kraftproduksjon i energimiksen øker raskt og den kommer ofte i form av distribuert småskala produksjonsenheter. Samtidig stenges større sentrale produksjonsenheter ned, som eksempelvis gasskraftverk og kjernekraftverk. Nøyaktig og oppdatert informasjon om blant annet værforhold og forbruk i et større geografisk område blir avgjørende for å kunne agere effektivt i markedet. Samtidig så blir marginene i bransjen utfordret med generelt lave kraftpriser.

En konsekvens av disse endringene, er at kraftprodusenter og tradere har stadig økte datamengder som tidsserier og beregningsuttrykk å forholde seg til. Som en av resultat av dette, benyttes mer og mer tid til tidkrevende databehandling, samtidig som markedet beveger seg mot mer sanntidsagering. Det ligger et betydelig konkurransefortrinn i å agere raskt, nær sanntid, på ny informasjon.

Powel lanserer nå Powel Mesh, som er et svar på disse utfordringene som bransjen står overfor. Mesh håndterer økte datamengder på en tidsbesparende og trygg måte og gir deg bedre oversikt over dine data. Systemløsningen tilrettelegger for at kraftprodusenters dyktige og kompetente medarbeidere skal kunne bruke mer kunnskap og tid på analyse og verdiskapende arbeid istedenfor databehandling.

Løsningen er et resultat av utviklingsprosjektet «New Reality» som Powel har samarbeidet med Statkraft om. TrønderEnergi er pilotkunde på prosjektet og vil være første kraftprodusent til å sette Mesh i operativ bruk. Programvaren som tidligere ble kalt Big Data Manager (BDM) ble relansert som Powel Mesh under Powel-dagene i fjor høst.   

- BDM var et programnavn med for store begrensninger, forklarer Arnt Sollie, direktør for Smart Energy i Powel. Plattformen kan håndtere enorme mengder data og den kan håndtere den raskt, men den gjør mye mer enn det.

Mesh er en framtidsrettet plattform for Smart Energy-løsningene og et bakteppe for fagapplikasjonene. For en kraftprodusent gir Mesh muligheter til å tidligere oppdage kritiske faktorer som kan påvirke de fysiske og markedsmessige forholdene for dine eiendeler, for eksempel ved å unngå produksjonstap eller å være i førersetet i intradaymarkeder.

Mengden av data som tidsserier med og uten matematiske beregninger øker og kravet til finere tidsoppløsning og tvinger seg fram gjennom økt innslag av ny «uregulert» produksjon. Erfaringer fra New Reality prosjektet har vist at Mesh kan redusere antall tidsserier som lagres i databasen med mellom 40% og 90 %. I tillegg er det stor reduksjon i antall kalkulatoruttrykk og rapporter.

- For å kunne gjøre effektive operasjonelle analyser, må brukeren ha en løsning som oppfyller flere krav. Løsningen må fokusere på viktig data og enkelt filtrere støy, ha konsistens i data og beregninger, og ha en prosesseringskjerne med høy ytelse. Mesh gir kunden mulighet til selv å lage sin egen datamodell, som samsvarer med hvordan brukeren forholder seg til sin data, sier Sollie.

Ved å lage en egen datamodell, eller informasjonsstruktur, kjenner brukeren intuitivt til hvordan man skal navigere. Relasjonene som lages i datamodellen vil bli utnyttet til malberegninger, og gjør at bedriften kan fjerne en stor del av beregningsrapportene som er knyttet til spesifikk data. Dette gir konsistente beregninger, mindre feilkilder og betydelig mindre vedlikehold av beregninger.

Datamengden hos kraftselskaper kommer til å fortsette å øke som følge av økende mengde sensorer, hyppigere og detaljerte prognoser og finere tidsoppløsning på data. I tillegg har vi en framvekst av flere markeder med tilhørende komplekse markedssituasjoner, økt behov for balansetjenester og økt aktivitet innenfor intradayhandling.

- Dette er en systemløsning som er både fleksibel og støtter fremtidige utfordringer, sier Sollie. Det er et komplekst og kraftfullt analyseverktøy, men samtidig er det enkelt å bruke. I disse dager utvikles en Powel Mesh Connector, som lar sluttbrukerne benytte Microsoft Power BI som rapporteringsverktøy på toppen av Powel Mesh. Slik lar vi brukerne få en rask overgang fra Excel til et kraftigere analyseverktøy.

Powel Mesh vil være tilgjengelig via Microsoft Azure som skyløsning og også installert hos kunde.

 

 

Om Powel
Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester til energiselskap og offentlige virksomheter. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett, planlegging av vannkraftproduksjon, entreprenør- og kommunalteknisk sektor. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 380 ansatte, kunder i 17 land, og kontorer i sju. www.powel.com