Powel introduserer ny AMS løsning som effektivt håndterer hendelser og alarmer

Powel MOBI gir nettselskap bedre oversikt over hendelser og avvik fra smarte målere og i lavspentnettet. 

Powel lanserer en ny systemløsning for å forenkle og automatisere arbeidet med å håndtere den økte mengden nettnytteinformasjon som kommer med utbyggingen av smarte målere. Powel MOBI (Meter Operations Business Intelligence) gir oversikt over hendelser og alarmer i lavspentnettet, kombinert med innsikt i nett- og kommunikasjonstopologi.

Innføring av smarte målere medfører en ekstrem økning i mengden informasjon som nettselskap skal håndtere. Med denne utviklingen følger betraktelig større krav til IT-systemene som skal håndtere disse dataene. 

Powel MOBI sørger for rask og effektiv behandling av alarmer og hendelser fra smarte målere, og viser systemstatus i et kart. MOBI systematiserer tilgjengelig sanntidsinformasjon fra målere og nettet, og tilbyr kunder mer innsikt og bedre operativ kontroll. Basert på forhåndsdefinerte regler kan også en rekke prosesser automatiseres.

Alt fra systemfeil detektert i måler, via kommunikasjons- og valideringsfeil kan håndteres og systematiseres i MOBI etter gitte regler, og blir automatisk sent til relevant aktør eller annet fagsystem.

Enten det er snakk om asymmetrisk spenning, spenningsbrudd, fasebrudd eller jordfeil, vilsystemet kategorisere etter individuelle feil eller en gruppe, samt skille og filtrere etter alvorlighetsgrad. Alvorlige hendelser som berøres av leveringsforskriften kan for eksempel sendes direkte inn i et DMS. Alarmer som skyldes planlagte hendelser som utkoblinger kan også håndteres slik at systemet skjønner at dette hører sammen.

- Mengden data blir så stor at relevant informasjon vil bli oversett hvis alt skal håndteres manuelt. For eksempel vil du kanskje ikke legge merket til en tilbakevendende feil på et målepunkt, sier Arne Ljones, Solution Architect, Powel. Konsekvensene er at du bruker mye tid og penger på å reparere en enhet som kanskje isteden burde skiftes ut.

Videre er manuelt arbeid vanskelig når flere ting skjer på en gang. Om en trafostasjon faller ned og 1000 målere sender inn varsel om at de er blitt strømløse, samtidig som 15 målere et annet sted melder om lav spenning på grunn av fasebrudd, hvordan kan man da forsikre seg om at disse 15 alarmene ikke drukner i de 1000?

- Noen nettselskaper forteller oss at de vil få masse informasjon med innføringen av AMS, men de er usikre på hvordan de skal håndtere all informasjonen, sier Ljones. Foreløpig er det mangelfulle planer for hvordan datastrømmen for disse hendelsene skal håndteres. Resultatet er at verdifull nettnytteinformasjon kan gå tapt. En så stor investering som AMS må gi mer verdi for nettselskapene enn bedre faktureringsgrunnlag.

MOBI er en fleksibel løsning som består av en konfigurerbar regelmotor som kan utvides med nye prosesser basert på behov hos våre kunder. Kartløsningen, basert på ArcGIS teknologi fra Esri, gir en totaloversikt over feil og hendelser. I tillegg kan kartløsningen utvides med flere kart-lag hvis det er ønskelig.

Norges største AMS-samarbeid Validér har kjøpt Powel MOBI som en del av deres sentralsystem for å håndtere hendelser knyttet til innsamling og validering av måledata. Powel vil nå også tilby MOBI med nettnyttefunksjonalitet. Ved automatiserte prosesser knyttet til avvik i lavspentnettet kan nettselskapene tilby bedre leveringskvalitet til kundene og bedre kundeoppfølging uten vesentlig økning i bemanningen.

 

Om Powel
Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester til energiselskap og offentlige virksomheter. Powel er markedsledende innen programvare for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og lager løsninger som bedrer kundenes arbeidsprosesser og servicekvalitet. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 380 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og firmaet har i tillegg flere kontorer i Norge, samt i Sverige, Danmark, Polen, Sveits, Tyrkia og Chile. For mer informasjon, se www.powel.com/no