Powel Inflow taes i bruk i Himalaya-fjellene

Powel AS skal levere programvare for planlegging av vannkraftproduksjon til Dagachhu Hydro Power Corporation Ltd (DHPC) i det lille kongedømmet Bhutan øst i Himalayafjellene.

Bhutans første vannkraftverk ble satt i drift i 1986 og siden da har denne industrien blitt stadig viktigere for landet. Bhutan er selvforsynt med strøm, og eksport av elektrisitet utgjør en femtedel av deres bruttonasjonalprodukt. Deres største kunde er nabolandet India, som importerer nærmere 75% av all elektrisitet generert i Bhutan.

Powel skal levere løsningen Powel Inflow til Dagachhu, en av de nyeste kraftstasjonene i landet. Programvaren er et prognoseverktøy som hjelper kraftselskap med planlegging og optimalisering av produksjon. Powel Inflow er anerkjent og godt etablert programvare som brukes spesielt bredt i Norge samt i enkelte andre land som Chile og Sveits.

- Powel og DHPC har blitt enige om et seks måneders pilotprosjekt hvor de skal teste Powel Inflow. Vi skal modellere et nedbørsfelt på 677km2, hvor de høyeste fjellene er nesten 5000 meter. Selskapet har gitt oss 20 år med historiske data som vi har matet inn i systemet. Gjennom prosjektperioden skal de ta målinger på temperatur og nedbør hver dag. Denne informasjonen blir matet inn i systemet som så kalkulerer sannsynlig nedbør for neste dag, forklarer Bjørnar Fjelldal, systemkonsulent i Powel Smart Energy.

Bhutan bygger ikke dammer slik det er vanlig å gjøre i Norge. Ulempen med dette er at det gjør det vanskeligere å planlegge produksjon. For dem er det viktig å vite hvor mye de kan produsere slik at de vet hvor mye de kan selge.

- Dette pilotprosjektet er veldig spennende for oss da det vil være første gang vi bruker sofistikert programvare for å forutsi vårt tilsig. I motsetning til andre kraftverk i Bhutan, er Dagachhu utsatt for avregning i det indiske kraftmarkedet, og vi forventer at vi får maksimert inntektene våre som følge av forbedrede prognoser. Størsteparten av vannkraftproduksjon her i Bhutan er basert på elvekraftverk. Som et resultat av dette opplever vi ofte lengre perioder med stor usikkerhet knyttet til nedbørsmengde på grunn av hendelser som monsuner. Å ha nøyaktige prognoser i forhold til hvor mye nedbør som kan forventes er derfor veldig viktig for oss, spesielt med tanke på vår begrensede lagringskapasitet, sier Karma Phuntsho, Officiating CEO & Head, O & M Division, DHPC.

- Dette er ikke en stor kontrakt for Powel økonomisk, men om pilotprosjektet blir godkjent ser vi gode muligheter for ekspansjon her. Dessuten er det spennende å være med på et slikt prosjekt hvor norsk vannkraftkompetanse og ekspertise kan bidra til stor økonomisk gevinst for et relativt fattig land som Bhutan. I tillegg bidrar vi jo indirekte til økt forbruk av fornybar energi i India, et land som i dag bruker mye forurensende kullkraft, avslutter Fjelldal.

 

 

Om Dagachhu Hydro Power Corporation Ltd
Dagachhu Hydro Power Corporation Limited ble innlemmet som et datterselskap av Druk Green i mai 2008. Vannkraftprosjektet Dagachhu ligger i den sørvestlige delen av Bhutan og er det første samarbeidsprosjektet mellom offentlige og private aktører i vannkraftsektoren i landet. Med unntak av energi levert til kongefamilien skal all energi produsert her selges til India gjennom en lansidig kraftavtale med Tata Power Trading Company Ltd. Estimert produksjon er rundt 360GWh årlig. 
For mer informasjon, klikk her