Øker sikkerheten med kartopprydding

Eidsiva Nett har gjennomført en digital opprydning på 84 000 strømmaster og hevet kvaliteten på kartene sine på centimeternivå. Dette kan bidra til å redde liv. 

Jobben som Eidsiva har gjennomført, har vakt oppsikt og annerkjennelse hos Kartverket. 

- Vi er veldig imponert over den jobben Eidsiva har gjort. De har kastet seg over jobben og lagt ned mye ressurser. Det er en utfordring å få andre energiverk til å prioritere dette. Der er Eidsiva helt unike, sier fylkeskartsjef i Hamar Håkon Dåsnes.

 
Fylkeskartsjef i Hamar Håkon Dåsnes (tv) er veldig imponert over den digitale oppryddingen Eidsiva Nett har gjennomført. Her sammen med kvalitetsleder i Eidsiva Nett, Jan Brede Knutsen. 

Kartsjefen presiserer at jobben er spesielt viktig i forhold til luftfartshinder.

- Her trengs det bedre detaljeringsnivå på kartene. Luftambulansen må få jobben gjort og da er det viktig å vite hvor luftspennene til strømmastene er, slik at de unngår å treffe de. De må kunne stole på kartene de bruker. Det er utrolig viktig, sier Dåsnes.

Eidsiva Nett AS har i løpet av de siste årene gjennomført en stor digital opprydning i dokumentasjonen av sine strømmaster og så langt flyttet hele 84 000 stykker. Dette for at den fysiske- og den digitale plasseringen i kartet skal være den samme. 

- En god del av dokumentasjonen er laget ut ifra håndtegnet kart, som er blitt digitalisert. Det har ført til mange unøyaktigheter. Enkelte strømmaster var plassert 30 meter feil, andre master som var registrert i kartet eksisterte ikke i virkeligheten. Vi har faktisk slettet 10 000 master, sier kvalitetsleder i Eidsiva Nett, Jan Brede Knutsen.

 
Her peiler Eidsiva opp en gammel kabel, som ingen visste var der på forhånd. Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er å ha pålitelig dokumentasjon. Å grave rundt spenningssatte el-kabler kan medføre livsfare. 

Automatiserte jobben med spesialutviklet dataprogram

Store deler av oppryddingsjobben er blitt gjennomført ved hjelp av et spesialutviklet dataprogram i Powel-programvaren, NETBAS. Skriptet har gjort det mulig å automatisere store deler av oppryddingsjobben. I tillegg er det benyttet mange GIS-analyser i ArcGIS Pro. For å måle og vise framdriften har de utviklet dashboards basert på Operation Dashboard for ArcGIS.

- Skriptkjøringen rettet opp feil med en nøyaktighet på 31 centimeter og effektiviserte oppryddingsjobben vår med 90 prosent. Selve utviklingsjobben var krevende, men nå kan vi gjenbruke koden også i andre prosjekter vi ønsker å gjennomføre, sier kvalitetslederen. 

 
Eidsiva Nett har totalt 175 000 strømmaster. 110 00 av disse er lavspent master. - Vi har tidligere gjort en jobb med høyspentmastene våre. I den fasen vi er i nå, har vi fokus på lavspent. Vi har i dag flyttet 84 000 master. 73 000 av disse ble flyttet maskinelt. På de resterende, brukes nyutviklet funksjonalitet og må flyttes etter visuell sjekk slik at vi flytter til riktig FKB punkt, sier kvalitetsleder i Eidsiva Nett, Jan Brede Knutsen. 

Powel er stolt og glad for å ha en kunde som Eidsiva Nett, som er så dedikert med hensyn til både kvalitet og innovasjon.

- Eidsiva har gjort en unik jobb i norsk sammenheng og det har vært en spennende jobb for oss å utvikle dette programmet. Nå er det mulig for andre nettselskap å følge etter, for jobben må gjøres hos alle, sier Richard Schytte, salgsdirektør i Powel, før han tilføyer: 

- Eidsiva Nett er også veldig flinke til å kombinere funksjonaliteten som ligger i NETBAS med andre verktøy fra Esri, som de har tilgang til via Powel. De får dermed maksimalt ut av de verktøyene de bruker, sier han.

Oppryddingsjobben er ikke blitt gjennomført bare på strømmaster over bakken, men også ledningsnettet under bakken. Dette er spesielt viktig i forbindelse med store bygge- og anleggsprosjekt.

- Vi hadde nettopp et møte med Nye veier. De sliter med dårlige kartgrunnlag og har etterlyst høyere kvalitet, sier fylkeskartsjef, Dåsnes.

Sparer penger på vedlikehold

For Eidsiva Nett har denne jobben en oppside utover den åpenbare samfunnsnytten i å forbedre nøyaktigheten i kartene. Innmåling av nytt og eksisterende strømnett blir mer nøyaktig. Det er også penger å spare når det gjelder vedlikehold. 

- Vi har også kvalitetssjekket at det er Eidsiva som er den reelle eieren av mastene vi har i vår dokumentasjon, og oppdatert våre master med hvilke andre aktører som har infrastruktur i våre master.  Det kan være aktører innen veilys, Ecom og tele. Det er alltid viktig å vite hvem som har ansvaret om det skulle skje noe, ikke minst økonomisk, sier Knutsen i Eidsiva.

Knutsen har jobbet i Eidsiva en mannsalder og har vært med på hele prosessen fra papir til komplekse dataprogram. 

- Kravene fra samfunnet når det gjelder 3D-kart og nøyaktighet blir stadig større. Datakvalitet og sikkerhet er ikke en engangsjobb. Det er blitt en livsstil, smiler han.