Norgesnett AS kjøper Powel UtilityFlow

Etter en omfattende anbudsrunde og forhandlinger har Norgesnett signert kontrakt med Powel Asset Performance. Kontrakten omfatter leveranse av løsningen Powel UtilityFlow, med støtte for saksbehandling, prosjektering, og arbeid i felt.

Løsningen skal integreres med Norgesnetts eksisterende løsninger fra Powel; NETBAS, Elsmart Nettmelding og Elsmart Produktkjøp, samt med Microsoft Dynamics ERP løsning. Slik skal de få én enhetlig arbeidsflate som de kan styre arbeidsordre, saker og prosjekter fra.

Ulike sakstyper har ulik arbeidsflyt og i systemet vil Norgesnett få en oversikt over tekniske forhold, økonomisk status og fremdriften i arbeidet. Leveransen omfatter også en fleksibel ressursdisponeringsmodul og en feltapplikasjon på iOS og Android som montører i felt benytter for å utføre arbeid.

- Å få levere et system som skal effektivisere driften til det som allerede er Norges mest effektive nettselskap, er selvfølgelig en «fjær i hatten», men samtidig også en stor utfordring for oss. Dette kommer til å bli et spennende prosjekt og vi gleder oss til å komme i gang med implementering, sier Ståle Nilsen i Powel Asset Performance.

- Vi har store forventninger til Powel UtilityFlow og ser for oss at med en ny og enhetlig arbeidsflate vil vi få mulighet til å effektivisere vår virksomhet ytterligere. Gjennom strømlinjeforming av arbeidsprosesser skal vi få alle til å jobbe på lik måte slik at vi får enda bedre oversikt og kontroll over driften vår, sier Jo Morten Sletner i Norgesnett.

Powel Utility Flow skal leveres i flere faser gjennom høsten 2018 og våren 2019. Kontrakten har en verdi på cirka 2,2 millioner kroner, inklusiv opsjoner.


Avbildet: Administrerende direktør Mona Askmann sammen med leder for digitalisering Jo Morten Sletner hos Norgesnett AS. Bildekreditt: Norgesnett AS.

 
For mer informasjon kontakt:  

Ståle Nilsen, Business Manager, Elsmart Service Solutions, Powel Asset Performance
Telefonnummer: (+47) 934 25 653

Jo Morten Sletner, Prosjektleder Digitalisering, Norgesnett

 

Om Powel
Powel AS leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester til energiselskap, offentlige virksomheter og anleggsektoren. Innen energisektoren utvikler Powel programvare for forvaltning og drift av kraftnett, planlegging av vannkraftproduksjon, energihandel og smarte målere. Vi lager løsninger som bedrer arbeidsprosesser og servicekvalitet i tett samarbeid med våre kunder. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996. Selskapet har i dag 500 ansatte, kontorer i åtte land og kunder i 20. Hovedkontoret ligger i Trondheim. For mer informasjon, se www.powel.no 

Om Norgesnett
Norgesnett AS er en fusjon av selskapene Askøy Nett AS, Follo Nett AS og Fredrikstad Nett AS. Gjennom områdekonsesjon har de ansvaret for strømnettet i kommunene Fredrikstad (bortsett fra Onsøy), Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk, Ski og Askøy. Norgesnett har omlag 94.000 kunder og hovedkontor i Fredrikstad. For mer info, se www.norgesnett.no