Nordic Edge Expo 2016

Konferansen Nordic Edge i Stavanger har som målsetting å være en av Europas viktigste arenaer for kunnskapsutveksling og inspirasjon blant alle som jobber med teknologiutvikling innen smartere virksomheter, smartere hjem og smartere byer.

Powel vil presentere våre skyløsninger for bærekraftige ressursutnyttelse og infrastruktur på stand sammen med vår teknologipartner Microsoft.

Mikronett

Vår målsetning er å bli Norges største utvikler av mikronett. Gjennom brukervennlige kvalitetsløsninger i kombinasjon med høy kompetanse på domene og dataanalyse vil vi tilby tjenester som dekker hele verdikjeden. Powel leverer tjenester for evaluering, design, planlegging, drift og vedlikehold av fremtidens mikronett.

Besøk oss på stand for å få en vurdering på din virksomhets potensiale for mikronett som et alternativ til kostbare nyinvesteringer og forsterkninger i eksisterende infrastruktur. Gjennom vår ekspertise i stordataanalyse og domenekunnskap kan vi gjennom våre løsninger hjelpe virksomheter med å designe fremtidens mikronett.

Besøk vår stand på Nordic Edge og hør mer om hvilke tjenester og løsninger vi kan tilby.

Ønsker du et møte med oss under konferansen? Ta kontakt med Kristin Qvenlid Nesset i dag.

Nordic Edge arrangeres i Stavanger 6.-7. oktober. 
For mer informasjon og påmelding, besøk Nordic Edge sin nettside