Mariehamn viser frem nytt strømmålingssystem

I slutten av april besøkte en rekke aktører på det nordiske strømmarkedet Åland for å lære av Mariehamns Elnäts erfaringer med å bytte til nytt strømmålingssystem fra Powel.

– Det vi bygger nå i Mariehamn er en kommunikasjonsinfrastruktur som i fremtiden kan brukes til mye mer enn å måle strømforbruk, forklarer Anders Hjort, viseadministrerende direktør i HM Power Metering som leverer strømmålerne, selve maskinvaren i det nye systemet.

I januar 2017 påbegynte Mariehamns Elnät et grunnleggende skifte fra sitt gamle strømmålingssystem til det nye Avance Collection Manager som leveres av Powel Metering. Under en overgangsperiode håndterer det nye systemet det gamle målerutstyret, men snart innledes også arbeidet med å bytte ut alle strømmålerne over en tiårsperiode til nye KAIFA-målere som leveres av selskapet HM Power. For å vise hvordan et slikt systembytte kan gå for seg inviterte Powel og HM Power i april en rekke eksisterende og potensielle kunder til et seminar på Åland, der Mariehamn Elnäts viseadministrerende direktør Per Eriksson og prosjektleder Jim Tommiska delte sine erfaringer.

– De kundene som var her, er i gang med å gjøre det samme som Mariehamns Elnät og ønsker å lære mer om å styre systemet, sier Mats Ström, salgssjef hos Powel Metering.

Slipper parallelle system

Systembyttet i Mariehamn skjer i tre faser. Den innledende fasen er altså allerede avsluttet, og gikk ut på å flytte over målerverdiene fra de eksisterende strømmålerne til det nye systemet fra Powel. Trinn to blir å bytte ut strømmålerne, og i fase tre iverksettes også en kartapplikasjon for fremtidig overvåkning av f.eks. strømbrudd.

– Ut fra våre erfaringer så langt er Powelsystemet mye mer effektivt for å hente inn planlagte avlesninger. Det er mange detaljer som skal iverksettes og mange barnesykdommer som er i ferd med å løses, men kundene våre kommer ikke til å merke dette, sier Jim Tommiska.

Per Eriksson forklarer hvorfor Mariehamns Elnät har valgt akkurat Powel som leverandør:

– Deres system kan lese inn data fra våre eksisterende målere, noe som gjør at vi ikke trenger å kjøre to parallelle systemer til alle målerne er skiftet ut. Vi anser også dette å være en fremtidssikker løsning siden målerne kommuniserer med IP-versjon 6 allerede nå.

Den IP-baserte radiokommunikasjonen er mye mindre følsom for forstyrrelser i strømnettet enn tidligere, da strømmålerne kommuniserte med sentralen via selve strømnettet. Prosessen går raskere, og siden hver måler har en innebygget batterilignende funksjon så vil måleren fungere i noen minutter selv når strømmen går, og kan sende inn informasjon om strømbruddet.

– I henhold til nye direktiver skal kunden få erstatning om vi ikke løser eventuelle strømbrudd innen en viss tid, sier Per Eriksson.

– Det ligger altså en økonomisk interesse for oss i å få rask informasjon om at det er strømbrudd et eller annet sted. Og samtidig blir det selvfølgelig bedre og sikrere for kundene våre. En win-win-situasjon.

Ronny Pettersson og Mats Ström fra Powel inviterte potensielle kunder til Åland for å vise frem sitt målesystem Avance Collection Manager. «Det vi bygger her er et kommunikasjonssystem som kan sammenlignes med et datanettverk. I fremtiden når flere og flere skaffer seg for eksempel elbiler og begynner å gjøre kraftige strømuttak, da gjelder det å ha kontroll på nettet sitt. Og det forbereder vi oss på allerede nå», sier Ronny Pettersson.

Nye tjenester i fremtiden

Utgangspunktet for systembyttet er altså nye direktiver fra EU om individuell måling og fakturering av strømforbruk. Målet er at vi strømkunder selv skal kunne følge forbruket, så godt som i sanntid. I dag leser strømmålerne av forbruket hver time og vi faktureres én gang i måneden.

– Trenden går mot at man både rapporterer og fakturerer med mye kortere intervaller. Rapporter i sanntid oppmuntrer kundene til å redusere forbruket og faktisk se at dette utgjør en forskjell, sier Anders Hjort.

– Samtidig bygger vi en helt ny kommunikasjonsinfrastruktur som i fremtiden kan skape mange flere tjenester for å overvåke og optimalisere strømforbruket.

Dette vil kunne være for eksempel overvåkning av anlegg i hjem eller fritidshus, temperaturkontroll, lekkasjealarm og lignende. Antageligvis vil vi også bruke flere og flere automatikkstyrte apparater i hjemmet, oppvaskmaskiner, AC-apparater, varmepumpe og annet, som drives basert på strømprisinformasjon, temperaturinformasjon og så videre.

– Teknikken finnes egentlig allerede i dag, selv om vi har en stor jobb foran oss når det gjelder å administrere faktureringssystemet. Men med dette nye kommunikasjonssystemet så gjør Mariehamns Elnät seg klar for IoT, Internet of Things, sier Anders Hjort.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Mariehamns Elnäts kundemagasin. Takk til Mariehamns Elnät og April Kommunikation for tillatelse til å publisere den her. 

Foto: Therese Andersson