Powel Asset Performance er sponsor av MainTech-konferansen

Konferansen, i Trondheim, er en møteplass for drift- og vedlikeholdsindustrien. Powel deltar med stand hvor du kan prøve HoloLens, pluss foredraget "Fra tradisjonell Asset Management til Asset Performance."

Digitalisering av bransjen medfører at forutsetningene endres. Forutsetningene de tradisjonelle beslutningsprosessene og løsningene er basert på endre, og nye måter å løse problemene og skape verdi på vokser frem. Powel jobber tett med våre kunder – CoCreation – og hjelper energibransjen med endringsprosesser og realisering av verdi som følge av digitaliseringen.

Vi ser at de tradisjonelle prosessene smelter sammen og den tradisjonelle Asset Management tanken står for fall, og erstattes av en sanntidsdrevet Asset Performance hvor nettet selv sier ifra når det er behov for bistand ved hjelp av blant annet Big Data analyser. 

Les mer om foredraget og foredragsholdere nedenfor. 

Richard Schytte

Richard Schytte, Solution Manager, er utdannet sivilingeniør i elektrisk energiteknikk fra NTNU. Han har bakgrunn fra prosessindustrien som prosessoperatør i Yara, og har vært med fra starten i det norske Smartgridsenteret hvor han  har jobbet med forskning, utvikling og demonstrasjon av smartgridteknologi i energibransjen.  

I innlegget til Schytte vil du få høre om at digitalisering av bransjen ikke handler om teknologi, men om endring og viljen til å løse problemer på enklest mulig måte med støtte i hjelpemidler og avanserte analyser. 

Kai Erik Dahlen

Analytiker Kai Erik Dahlen er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra NTNU. Han har tidligere jobbet innen akademia og har blant annet forsket på risikomodellering, risikostyring og prediktive analyser opp mot energibransjen.

Hans innlegg omhandler et samarbeidsprosjekt mellom Powel og MainTech hvor prediktivt vedlikehold med utgangspunkt i maskinlæring står i fokus. Vi vil se på hvordan vi i praksis kan benytte allerede eksisterende prosessdata og andre datakilder som grunnlag for analysebasert beslutningsstøtte.

Jonas Wäfler

Jonas Wäfler, PhD/Smart Grid Enabler, har bakgrunn i informatikk og telematikk. Han har jobbet i flere år som rådgiver i elkraftbransjen og har erfaring med prosessoptimering fra prosjekter med nettselskaper. I tillegg har han forsket i flere år på pålitelighet i smart grids på det norske smartgridsenteret og NTNU.

Jonas presenterer resultater fra et FoU-prosjekt som går på tilstandsbasert vedlikehold som Powel har sammen med Eidsiva Nett. Han viser hvordan Data Science blir brukt til å kombinere data fra ulike kilder og trekke ut nyttig informasjon som forenkler og forbedrer vedlikeholdsprosessen.  

MainTech-konferansen arrangeres på Clarion Hotel & Conference Brattøra, Trondheim, 19.-20. april. 
Les mer om og meld deg på via konferansen sin hjemmeside