Digitaliserer for fremtidens nettmarked

KONSTANT Net har investert i innovativ programvare fra Norge, for å håndtere flere entreprenører og stadig høyere krav til leveringssikkerhet. 

KONSTANT Net har rundt 220.000 nettkunder i området rundt Aarhus og Horsens, og blir programvareleverandøren Powel sin døråpner til det danske markedet.

- Vi er veldig godt fornøyd med å ha signert med KONSTANT Net. De blir vår første kunde i Danmark på programvaren Elsmart og UtilityFlow og vi ser fram til et spennende samarbeid, sier salgsdirektør i Asset Performance, Richard Schytte.

Viktig å levere til riktig tid

Nettselskapets hovedoppgave er å operere, overvåke, vedlikeholde og utvide strømforsyningsnettverket til forbrukerne. UtilityFlow er en prosjektadministrasjons- og saksbehandlingsløsning for planlegging og oppfølging av tekniske prosjekter og arbeidsordrer, mens Elsmart produktkjøp fungerer som en verktøykasse for å bestille og rapportere jobber fra elektro- og graveentreprenører.

- Det er viktig for oss å jobbe effektivt og levere til riktig tid. Vi har store forhåpninger til at både Elsmart og UtilityFlow vil hjelpe oss med akkurat dette, sier Peter Thomsen, leder for avdeling nettilknytning og dokumentasjon i KONSTANT Net A/S, før han utdyper:

- Vi ønsker å være markedsledende og da må vi være god på å velge riktige digitale verktøy. Vi er de første fra Danmark som velger å ta i bruk disse systemene og det er veldig spennende. Vi ser frem til å oppfylle de forventede effektene når programmene tas i drift, sier Thomsen.

KONSTANT har vært Powel-kunde i over 15 år og har derfor god kjennskap til Powel. Men selv om de kjenner hverandre fra før, har det vært en grundig prosess fram mot kontrakt.

Besøk hos Agder Energi

Powel demonstrerte løsningene først og det tente en interesse hos KONSTANT. Et referansebesøk hos Agder Energi Nett i Norge, overbeviste nettselskapet til å fortsette dialogen med Powel om kontrakt. Powel samarbeider nå med danskene om å spesialtilpasse programvaren, noe som blant annet inkluderer oversetting fra norsk til dansk. 

- Løsningene skal være i produksjon innen 1. september 2019. Vi håper og tror at dette vil gi KONSTANT Net et løft både i forhold til leveringssikkerhet og effektiv prosjektgjennomføring, sier prosjektleder i Powel, Michael Egholm. 

 
Ståle Nilsen i Powel gjennomgår arbeidsprosesser med bruk av UtilityFlow under en workshop med KONSTANT Net i januar.

Effektiv prosess-styring

Konstant Net må håndtere flere entreprenører framover, noe som øker viktigheten av effektiv oppgave- og prosjektgjennomføring. Nettselskapet mener selv de har stort forbedringspotensial på akkurat dette området. 

- Vi har erfaring med å outsource oppgaver og prosjekter. Vi ser frem til å lykkes med en mer optimal oppgavefordeling mellom våre eksterne samarbeidspartnere i tida framover, sier Thomsen.

Forretningsprosessene til det danske nettselskapet understøttes av programmene og sikrer dermed en enhetlig prosjektgjennomføring.

- Målet er at programvaren skal oppfylle våre krav til leveringskvalitet gjennom målrettede sjekklister fra entreprenørens kvalitetskontroll via web- og mobilapplikasjoner. Vi ser fram til å ta i bruk programmene. Vi gleder oss til å få en enda bedre oversikt over oppgave- og prosjektporteføljen vår, avslutter Peter Thomsen.