Helt i felt med Network collector

Feltarbeidere kan enkelt registrere endringer i lavspentnettet med Network collector.

Løsningen gjør feltarbeiderne i stand til å levere dokumentasjon av infrastruktur direkte fra byggeplassen til skylagring. Applikasjonen erstatter papirbruk og tungvinte overganger mellom systemer, som ofte innebærer flere manuelle steg.

- Med Network collector kan de som kjenner lavspentnettet best, gjøre registreringen, sier Eirin Bye, produktsjef i Powel.

Løsningen er utviklet sammen med feltarbeidere og laget for denne yrkesgruppen, som består av blant annet energimontører, entreprenører og gravere.

- Målet har vært å lage en enkel og intuitiv løsning, som inneholder kun relevant informasjon. Når feltarbeiderne kan dokumentere sin egen jobb med høy presisjon, gir dette økt trygghet, ansvarsfølelse og stolthet i arbeidshverdagen, sier Bye.