Hallstaviks Elverk først ut i Sverige med nye, smarte målere!

I 2017 ble Hallstaviks Elverk ferdige med installering av nye smarte strømmålere og igangsetting av et nytt system for innsamling av målerdata. Prosjektet ble påbegynt i begynnelsen av 2017 i samarbeid med nettselskapene Vallentuna og Upplands Energi. På under et år var Hallstaviks Elverk klare til å håndtere utskiftningen til nye målere.

Innkjøp og målerbytte i forkant av nye regler  

Da det forrige lovkravet om fjernavlesing av strømmålere ble innført valgte Hallstaviks Elverk å opprettholde sine eksisterende mekaniske målere og supplere disse med en fjernkommunikasjonsterminal som registrerte måleravlesningene. Denne løsningen oppfyller ikke de nye retningslinjene. I tillegg har de elektroniske terminalene begynt å feile oftere og Hallstaviks så seg derfor nødt til å sette i gang med utskiftningen til tross for at de nye kravene ikke er fastsatt. Sammen med Vallentuna og Upplands Energi, som også hadde behov for å komme i gang med utskiftning, satte de i gang med prosessen med målerbytter.

I kravene til de nye målerne og innsamlingssystemet heter det at man må stille krav til funksjonalitet. Samtidig stilles det krav til at målesystemer og -løsninger for enkelte deler skal kunne justeres for å tilpasses eventuelle utvidede krav og funksjoner. Den svenske regjeringen har gitt Energimarkedsinspektionen (Ei) oppdrag å komme med forslag til konstitusjonelle endringer som kreves for å regulere funksjonelle krav til strømmålere. De har utarbeidet et utkast, men beslutninger og introduksjonstider er ennå ikke fastslått.

De største fordelene med det nye systemet og den nye målerløsningen

Valget av infrastruktur ble en standardisert radionettverksløsning og strømmåler fra KAIFA, representert av HM Power Metering i Sverige. Sentralsystemet har blitt levert av Powel Metering og består av  komponentene Avance Collection Manager (ACM),  Avance Task Manager (ATM) som støtter avvikshåndtering, og den kartbaserte plattformen Avance Monitoring (AM).

Monteringen av de nye målerne og integrasjonen mellom målere og sentralsystem ble gjennomført på under to måneder. Den nye løsningen krevde minimalt med justeringer i etterkant og kun en uke etter at siste strømmåler ble installert ble det oppnådd 100% innsamling i desember 2017.

Hvor risikabelt er det å gjennomføre endringene før myndighetskravene er satt?

- Det er en balansegang mellom hva som kommer av teknologi og hva som er mulig. Vi tror ikke at det vil komme urimelige nye krav. Kravene som eksisterer i dag hadde vi med i vår kravdefinisjon, og vi hadde gardert oss mot eventuelle endringer ved å kreve at det skulle være mulig å endre på enkelte funksjoner med tiden, sier Sanna Sundell, administrerende direktør i Hallstaviks Elverk.

I løpet av de første månedene av 2018 har nettselskapet fått testet ut en rekke ulike avvik og alarmfunksjoner fra både målere og systemer.  

- Her gjenstår det fortsatt mye arbeid for å velge prioritet. Hva er viktigst, hvordan man skal håndtere avvik, hvilke hendelser kan kvitteres ut automatisk og hvilke man må utbedre manuelt. Her har også Powel en del å lære og ta beslutninger på, slik at den nye målerløsningen med alle muligheter kan håndteres så effektivt og korrekt som mulig i AM/ATM, sier Sundell og Lena Andersson fra Hallstaviks Elverk.

De viktigste kravene viste seg også å ha store fordeler i praksis

Det som var høyt verdsatt ved valg av infrastruktur var muligheten for IP-adressering (IPv6 / 6LoWPAN) til målere og systemer. Alle målere blir behandlet på samme måte som om de var koblet til et Ethernet-, trådløst- eller mobilnettverk. Dette betyr «plug & play» selv på applikasjonsnivå, som også muliggjør bruk av infrastrukturen til mer enn bare innsamling av målerdata. Dette var et av hovedargumentene når det kom til valg av løsning og bidro til den særdeles effektive idriftsettingen av infrastruktur og målere. Kravene til oss netteiere kommer jo ikke til å reduseres i fremtiden når vi må ta hensyn til IoT- applikasjoner, videre strømmåling, og hyppigere finmåling for å aktivere analyser av stordata og så videre. 

- PLC har fungert bra her og det var aldri et krav fra vår side å bytte til en radioløsning men vi ser fordeler med den nye nettverksløsningen. Den «reparerer seg selv»og vi slipper å rute om for hånd. Kommunikasjonen er i sanntid, sier Sundell.

Sikkerhet og kryptering var selvsagt også svært viktig, ikke minst nå, når den nye løsningen og myndighetskravene innebærer og gir muligheter for kontroll av utstyr via relékontakter på målerne og håndtering av målerens kundebryter. Sikkerhet i den nye løsningen er i henhold til DTLS, PKI med AES 128 kryptering og DLMS i henhold til High Level Security (HLS) i målerne.

Andersson påpeker at en annen viktig faktor var at systemløsningen skulle være så robust som mulig og kreve så lite vedlikehold og arbeid som mulig.

- Det radionettverket som ble valgt gjorde det praktisk mulig å få et godt utvalg, ved at en måler kan «hjelpe» andre målere som for eksempel har en dårligere plassering. Funksjonen for automatisk omdirigering gjør at jobben blir mindre når fysiske forutsetninger forandrer seg, og som vi vet forandres of forbedres nettet hele tiden, i takt med at ytre forutsetninger endrer seg.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Powel Metering Sverige sitt nyhetsbrev. Powel takker Hallstaviks Elnät for tillatelse til å publisere saken på våre nettsider.