Göteborg Energi AB - Powel vinner offentlig anbud i Sverige

I mai 2018 vant Powel en offentlig konkurranse utlyst av Göteborg Energi AB. Kontrakten omfatter innsamlingssystem for måleverdier for fjernvarme, samtlige kategori 2-5 målere på el og et mindre antall kategori 1 el-målere, vann, fjernkjøling og gass.

Avtalen er på fem år med mulighet for ytterligere tre år og omfatter innføringsprosjekt, system samt support og vedlikehold. Powel ser fram til et tett samarbeid med Göteborg Energi AB.

Powel skal levere moduler fra Avance porteføljen, Avance Collection Manager (ACM), som gjør det mulig å samle inn, strukturere og eksportere data fra smarte målere på en rasjonell og enkel måte. ACM kan samle inn data fra strøm-, fjernvarme-, fjernkjøling-, vann- og gassmålere og så videre.

Powel ACM har ulike adaptere og støtte for flere ulike måleløsninger og er ikke avhengig av noen enkelt leverandør målerleverandør. Adapteren i arkitekturen benyttes for logisk tilpasning mellom innsamlingssystem og spesifikke målere, noe som innebærer at ny teknologi enkelt kan legges til. Det finnes omtrent 60 adaptere for en rekke ulike typer målere til Powel ACM.

Powel ACM systemet består av moduler med uavhengige delsystem som kan konfigureres for ulike funksjoner, noe som gir en høy grad av fleksibilitet når det gjelder framtidige oppdateringer og vedlikehold. ACM inngår i en portefølje med flere ulike løsninger/moduler. 


For mer informasjon, kontakt:
Kary Warnerman, VD, Powel Energy Management AB
Tel: +46 70 265 54 20

Mats Ström, Säljansvarig Sverige, Powel Energy Mangement AB
Tel: +46 70 199 05 27

 

Om Göteborg Energi AB
Energiselskapet Göteborg Energi AB er eid av Göteborg by. De ser på seg selv som mer enn et vanlig energiselskap, de er innbyggernes eget energiselskap. I tillegg til å skape bærekraftige og trygge løsninger innen energi og fiber jobber de også for et større mål - et bærekraftig Göteborg. Det handlar om fornybar energi, smarte systemer og energieffektive løsninger for innbyggere, bedrifter og transport. Göteborg står ovenfor en byutvikling med spennende utfordringer og sammen med våre kunder skal de ligge i forkant av utviklingen for en mer bæ'rekraftig by. For mer informasjon, se www.goteborgenergi.se