Gislaved Energi AB - ett system, flere måleløsninger

Gislaved Energi AB (GEAB) har fire ulike måleløsninger i ett og samme system - Avance Collection Manager fra Powel.

Når lovkravet om fjernavlesning av målere ble innført i 2006, valgte GEAB en PLC basert kommunikasjonsløsning og en måler fra daværende Enermet. En løsning som oppfylte lovkrav for samtlige ca. 4900 målere ble satt i drift. Noen år senere kom det krav om måling av produksjon, og man fikk på noen steder spradiske problemer med PLC kommunikasjonen pga. forstyrrelser i nettet. GEAB valgte den gangen å samle inn enkelte områder med Aidons radiomesh 50mW målerløsning som håndterte produksjon og som ikke var påvirket av forstyrrelser i elnet. I forbindelse med dette installerte de sentralsystemet Avance Collection Manager fra Powel hvor innsamlingen av Aidon radiomesh løsningen ble håndtert, deretter valgte de også å migrere samtlige Enermet målere (EMPC100, E600) til Avance Collection Manager.

Aidon utviklet i parallell en ny radiomeshløsning som er levert over store deler av Norge. En adaptiv radiomesh løsning med mulighet for å kjøre opp til 500mW. Den nye løsningen fra Aidon gjorde at GEAB ønsket å oppgradere sin gamle løsning til den nye som også matcher og tilfredsstiller det nye nåværende lovforslaget i Sverige. Dermed så ble det utviklet og installert en fjerde måleradapter i Avance Collection Manager, adapter Aidon Link Ware.
Arbeidet med å bytte samtlige målere til Aidon LW pågår og de eldste eller de målere som ikke oppfyller kravene på GEAB byttes ut først.

Hvordan oppleves det å samle inn flere målerløsniner i ett og samme system?

Niklas - Systemet er lett og overskuelig og det er enkelt å finne feilende målere eller måleserier med feil. I blant tenker man ikke på at det er forskjellig infrastruktur eller kommunikasjonsmetode, systemet og de underliggende adapterne håndterer detta. Alt ser likt ut i ACM, det er bra.

Hvordan har utrullningen av den nya Aidon LW løsningen fungert og hvilken ytelse har dere?

Niklas - Vår ytelse på innsamling (SLA) er høy, 99,9% tilgjengelighet og innsamlingsperformance. Vi har generellt bra ytelse på alle målerløsninger i dag, de problemer vi hadde med eldre løsninger er skiftet ut med blant annet Aidon LW.

Oppfyller Aidons nye målerløsning det nåværende nye lovforslaget i Sverige og hvilke tekniske fordeler er det med den nye adapteren Aidon LW og den nye målerløsningen fra Aidon?

Mattias - Ja, vi bytter jo for å oppfylla våre behov og det nye lovforslaget. Vi er jo ikke alene om å stille krav om at Aidon løsningen skal klare det kommende lovkravet. I den takt vi nå bytter så regner vi med at alle målere er byttet innen den nye lovkravet trår i kraft.

Niklas og Mattias -  Det finnes manga gode tekniske fordeler med den nye løsningen. Vi får bra kontroll på avbrudd, når avbrudd oppstår får vi umiddelbart Last Gasp fra måleren. Vi bruker manga andre verdier og parametre i målerne og systemet. Det muliggjør blant annet overvåkning av lavspenningsnett, analyser og utredninger, et stort steg og mange nyttige funksjoner som vi ikke hadde med den gamle løsningen.

Kommer dere i framtiden til å rekke over å håntere avvik og rapporteringer?

Niklas – Det skal nok ikke være noe problem. Det gjelder å se over og sette rett grenseverdier i systemet og legge en plan for å få jobben gjort på en så enkel og effektiv måte som mulig. Vi planlegger også å utvide med Powels Avance Task Monitoring (ATM) plattform for nettopp avvikshåndtering og kartfunksjon for å enkelt kunne håndtere det som måtte oppstå av avvik og hendelser.