GIS-løsninger har stor nytteverdi for nordiske nettselskap

GIS-entusiaster fra nærmere tjue nordiske nettselskap deltok når Powel avholdte sitt første GIS fagseminar for nettselskap. På programmet stod både kundeforedrag og informasjon fra Powel. Dagens to fokusområder var mobilitet og automasjon.

Esri er verdens ledende leverandør på programvare for geografiske informasjonssystemer (GIS) og en av Powels viktigste teknologipartnere. Våre løsninger som bruker teknologi fra Esri bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser, uavhengig av størrelsen på nettselskapet. 

- Bakgrunnen for å ha en slik dag var at vi så behovet for å etablere en møteplass for bransjen hvor man kan sette fokus på verdiskapning med ny teknologi, design av nye arbeidsprosesser, og kunnskapsdeling for å oppnå standardiserte løsninger,sier Richard Schytte, Business Manager i Powel. 

Nye tider – nye utfordringer

Energiselskap har tilgang til enorme mengder data som kan bidra til smartere drift. Utfordringen er ofte at mange ikke vet hvordan de utnytter dataen på best måte og derfor ender opp med å kun anvende en liten prosentandel i sine beslutningsprosesser. I tillegg har informasjonsdeling tradisjonelt vært vanskelig, med data spredt utover forskjellige systemer og kun tilgjengelig for enkelte brukere. 

- Produktene basert på teknologi fra Esri gir enorme muligheter til å finne løsninger på disse utfordringene og fagseminaret handlet om å inspirere, dele erfaringer, og å vise nytteverdi med løsningene, sier Schytte. 

I tillegg til Powel ansatte hadde seks nettselskap innlegg hvor de delte erfaringer rundt effektiviseringsprosesser og bedre bruk av tilgjengelig data. Mange er godt i gang med store digitaliseringsprosjekter og deltakerne fikk blant annet høre om datafangst, besparelser ved målrettet linjerydding, sanntidsdata og monitorering av lavspentnettet. 

Helt i felt

Viktigheten av å involvere montørene i felt ble vektlagt av mange og Skagerak fikk stor oppmerksomhet for sitt fremtidsrettede arbeid på dette området. 

- En stor del av en effektiv digitaliseringsprosess handler om å flytte enkelte beslutninger ut i felt og skape helten i felt. Det har de fleste skjønt, men Skagerak har utmerket seg og kommet langt på dette området. De har definert klare og tydelige mål i sin strategi for hele nettselskapet og har involvert montørene, altså brukeren, på en utrolig god måte. På grunn av dette kan vi nå sammen utvikle god programvare på montørenes premisser, forteller Schytte. 

Powel jobber tett sammen Esri for utvikling av neste generasjon byggeklosser – en digital tvilling, eller en helhetlig modell som fremstiller det fysiske laget i kraftsystemet, ned til minste detalj. Den digitale tvillingen vil bidra til å støtte morgendagens mobile og automatiserte arbeidsprosesser på en enda bedre måte. 

Ønsker du å lære mer om ArcGIS-løsningene og hvordan du kan skape helter i felt? Ta kontakt med oss i dag!