Gemini 3D Felt – din nye mobile løsning fra Powel

Ny løsning for entreprenørbransjen lansert

Gemini 3D Felt er Powel sin nye mobile løsning for entreprenørbransjen. For første gang kan du ta med deg prosjektet i 3D ut på anleggsplassen.

Løsningen har den samme velkjente basis som kontorversjonen av Gemini Terreng & Entreprenør og lar deg arbeide direkte i originale prosjektdata og modeller fra Gemini.

Brukere i samme prosjekt kan se de digitale 3D modellene og jobbe på data samtidig, og med internettilgang vil all informasjon til enhver tid være oppdatert. Dette gir bruker mulighet for samhandling med både kontor og andre feltbrukere. Strømlinjeformet datafangst gir muligheter for innlegging av data i felt, data som så kan brukes til dokumentasjon eller til merknader i for eksempel byggemøter.

- Gemini 3D Felt er tilrettelagt slik at våre brukere kan jobbe papirløst direkte på problemstillinger uten tap av informasjon mellom kontor og felt, sier Frode Solem, leder for forretningsområdet entreprenør i Powel. Løsningen "flytter" kontoret ut i felt og informasjonen deles derved med flere ledd i produksjonen.

Hendelser, bilder og annen informasjon kan registreres direkte ute i felt. Geometri og bilder med merknader knyttes da direkte mot prosjektets kontraktsposter. Fritt valgte snitt gir detaljer fra modell og digitale arbeidstegninger på stedet.  Massetyper fra vegmodell og byggegrop hentes opp på samme måte som på kontoret. 

- Med 3D Felt får du enkel og direkte tilgang til prosjekt informasjon der du er, og behovet for papirkart forsvinner, sier Frode Solem. Videre har du den fordelen at ved å registrer dataen direkte ute i felt unngår du datakonvertering og dermed minsker muligheten for tap av informasjon.

Med et stort fokus på brukergrensesnittet under utviklingen er resultatet en løsning som er oversiktlig og intuitiv. Gemini 3D Felt er svært lett å bruke, og det er dermed et begrenset behov for kursing før den kan tas i bruk.

 

Gemini 3D Felt i media:
Anleggsmaskinen
Byggeindustrien
Våre Veger
Anlegg & Transport

 

Om Powel
Powel AS leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset entreprenører, offentlig sektor og energiselskap. Selskapet er markedsleder med sine programvareløsninger, og innen entreprenørsegmentet har Powel over 600 kunder på Gemini 3D løsningene. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996 og har sitt hovedkontor i Trondheim. Firmaet har i tillegg flere kontorer i Norge, samt i Sverige, Danmark, Polen, Sveits, Tyrkia og Chile, og har i dag 380 ansatte og kunder i 17 land. For mer informasjon, se www.powel.no