Fornybarklyngen

Powel, TrønderEnergi, NTE, Statoil, Kongsberg, Siemens og en rekke andre industrielle og offentlige aktører går nå sammen om å etablere en midt-norsk fornybarklynge. Klyngen er regionalt forankret men har kunder og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

 

 

 

 

"Vi ser frem til å starte arbeidet i Fornybarklyngen og vi har store forventninger til hva som er mulig å få til med så sterke partnere. Styrken til klyngen ligger i at vi har klart å samle energi leverandører, brukere, «prosumenter», akademia, industri og IT-leverandører, som sammen skal jobbe for mer fornybar energi og nye forretningsmodeller. Powel kan bidra med ledende teknologi og innovative tjenester for å skape bærekraftige løsninger og økt verdi for våre kunder.

 

sier Tonje Evanger, styremedlem i klyngen og Chief Design Officer at Powel.

 

Slik så det ut når klyngen ble formelt etablert på TrønderEnergis hovedkontor på Lerkendal i dag.

Målet for klyngen er å:

 - skape et ledende miljø for forretningsutvikling innen fornybar energi

- utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi

- øke den samlede innovasjonskapasiteten blant klyngens medlemmer

- styrke og synliggjøre Trøndelag som fornybarregion

 

Energinæringene står overfor enorme endringer og muligheter i tiårene som kommer, drevet frem av klimapolitikk, teknologiutvikling og digitalisering. Fornybarklyngens målsetning er at Trøndelag og Norge skal lykkes med å skape nye løsninger, arbeidsplasser og verdiskaping gjennom dette skiftet. 

 

Trondheim kommune og ordfører Rita Ottervik (Ap) har også vært en pådriver for klyngeetableringen.

- Teknologihovedstaden Trondheim gleder seg over at mange samarbeidspartnere finner sammen i det skiftet vi ser innen energisektoren og de muligheter digitalisering og teknologi gir. Trondheim kommune har vært en pådriver for etablering av fornybarklyngen og byens fortrinn er sterke forskningsmiljø og framoverlente bedrifter innen teknologi og digitalisering. Her har vi også offentlige aktører som har høye miljømål og som aktivt vil bidra i arbeidet med de endringene og mulighetene som kommer, sier ordfører Rita Ottervik.