Fokus på fag – Powel Water brukerkonferanse 2018

Årets brukerkonferanse for Powel Water ble avholdt på Gardermoen 29.-30. mai. Over 200 deltakere var med på konferansen som i år var kun for Powel Water sitt kundesegment, inkludert kunder på DM Brann løsninger. I strålende sol og varme hadde vi to interessante dager hvor fokuset i stor grad var på hvordan våre kunder kan få best mulig utbytte av Powels løsningsportefølje.

Leder for Powel Water, Geir Nysetvold, åpnet konferansen med et overordnet blikk på Powel Water sine visjoner for fremtiden. Sikkerhet og bærekraft vil bare bli viktigere og vi skal fortsette å utnytte ny teknologi på en måte som lar oss løse både nåværende og fremtidige utfordringer på en best mulig måte.   

Med unntak av et energisk og interessant foredrag om «Digitalisering i offentlig sektor» fra Forbrukerrådets Christian Brosstad stod Powel Water ansatte for alle foredragene. Demoer, nyheter, og tips og triks gikk igjen, noe som deltakerne så ut til å sette stor pris på.

Tre år med strategisk innovasjon

For tre år siden mottok Powel midler fra Innovasjon Norge for å utvikle løsninger for vannbransjen. Vi har kommet mange steg videre på disse tre årene. Med grundig erfaring og kunnskap i bunn har vi kunnet utvikle nye og innovative løsninger samtidig som vi har videreutviklet eksisterende løsninger.

Nå er vi der hvor vi er klare for å rive ned siloene mellom forskjellige systemer og dele informasjon på en bedre måte. Målet vårt er å lage en helhetlig løsning for vannbransjen og vi skal både tenke globalt og handle lokalt mens vi gjør dette.

Vannbransjen står ovenfor flere utfordringer, noen er relativt nye, andre har vokst seg større i løpet av de siste årene. Sikkerhet, ekstremvær, og aldrende infrastruktur er noen av de utfordringene vi ser i Norge og internasjonalt. Powel jobber nå i retning av en digital tvilling for vannbransjen som vil komme til å gi oss mange nye muligheter i fremtiden.

Digital tvilling og sikkerhet

En digital tvilling er en helhetlig digital modell av et fysisk objekt eller ressurs, som for eksempel vann- og avløpsnettet. Gjennom en slik digital modell skal vi kunne samle inn data fra mange ulike kilder som gir oss informasjon over status på infrastrukturen. Dataen kan så utnyttes i flere steg både i innsamling og presentasjon av data og ved tilstandsovervåking.

Sikkerhet er også et stort fokusområde. Angrep på vann- og avløpsnett er noe vi heldigvis ikke har sett mye av hittil, men som all annen kritisk infrastruktur må bransjen være forberedt på at vi kan være et mål både for fysiske- og cyberangrep.

Sikkerhet er samarbeid og for å sikre oss mot angrep må vi jobbe tett sammen våre kunder for å minske sannsynligheten for angrep. I Powel har vi et sikkerhetsmiljø som jobber både for at våre løsninger alltid skal være så sikre som mulig og for å forankre grunnleggende sikkerhetsanbefalinger internt i Powel og hos kunder. To av Powels «Security Champions» fortalte om hvilke grep vi har tatt og hva vi anbefaler kunder å gjøre.

Workshopsuksess

Etter en hyggelig tirsdagskveld med festmiddag og underholdning fra Jon Niklas Rønning var det klart for dag to som i år var dedikert til workshoper. Deltakere kunne velge mellom fire temaer som dekte både etablerte og nye løsninger; Gemini VA, Gemini Portal, Myndighet og Forvaltning og Water Alert.

Workshopene var svært populære og flere ga uttrykk for at de satte pris på å kunne lære fra diskusjoner og samtaler med bransjekollegaer, i tillegg til informasjonen fra Powel.

Vi takker alle for deltakelse, hyggelig sosialt samvær og gode diskusjoner. Vi håper at så mange som mulig tar dere tid til å fylle ut evalueringsskjemaet dere har fått tilsendt. Tilbakemeldinger fra deltakere er helt sentrale for at vi skal kunne fortsette å arrangere konferanser som har nytteverdi for dere.

Vi sees til neste år!

 

VA Nytt deltok på konferansen, les deres artikkel her