Elsmart brukerforum 2018

Årets Elsmart brukerforum arrangeres tirsdag 28. og onsdag 29. august på Best Western Strand Hotel i Visby, Gotland. Vi er blitt invitert til Visby av "det svenske Elsmart-rådet" og Gotland Energi. Brukerforumet starter kl 10.00 på tirsdag og avsluttes med lunsj fra kl 13.00-14.00 på onsdag.

Årets tema: 
Saksbehandling fra kundehenvendelse til ferdig levert nettanlegg

Her er en liten forsmak fra programmet:

Temaene vil bli belyst av representanter fra nettselskaper, Powel-medarbeidere og ekstern foredragsholder.

I tillegg til et solid faglig og morsomt program, skal vi hygge oss i vakre Visby på ettermiddagene og kveldene. For de som ankommer mandag, planlegger vi en felles samling (ca.kl. 19:00).

Onsdag vil det være parallelle sesjoner mellom 08:30 og 13:00:

Det kommer til å bli et interessant program hvor fokus vil være erfaringsutveksling, brukeropplevelser, samt gode diskusjoner og refleksjoner.

Påmeldingfrist er: 16. april

PÅMELDING