Ellevio velger Powel som digitaliseringspartner for nettvirksomheten

Svenske Ellevio har valgt Powel som leverandør av nytt nettinformasjon- (NIS) og vedlikeholdssystem. Med Powel Asset Performance Suite som en viktig brikke i sikker strømleveranse til Ellevios over 900.000 kunder styrker Powel sin posisjon og strategiske satsning på digitalisering av nettselskapene i Norden.

Ellevio velger Powel Asset Performance Suite som nytt nettinformasjonssystem og som rammeverk for fremtidig effektivisering av forretningsprosesser. Leveransen består av Powels NIS-løsning, vedlikeholdsløsning og portalløsning fra Esri. Den nye plattformen vil bidra til effektivisering av både kontorbaserte oppgaver og mobile arbeidsoppgaver i felt.

- Denne kontrakten er en bekreftelse på at Powel er konkurransedyktige på både pris, funksjonalitet og innovasjonsevne. Kontrakten viser at markedet ser stor verdi av vår satsning på virksomhetskritiske kjernesystemer, domenekompetanse og innovasjonsprosjekter som et viktig bidrag til videre effektivisering av nettbransjen. Over sju millioner nettkunder er nå forsynt fra strømnett eid av Powels NIS-kunder, sier Kjetil Storset, Direktør Asset Performance i Powel AS.

- Powels Asset Performance Suite er en fremtidssikker plattform som muliggjør Ellevios digitale omstilling. Det er et kostnadseffektivt system som takler både våre kortsiktige og langsiktige mål. Vi har behov for å samordne våre NIS-systemer for nettdokumentasjon og skape høy fleksibilitet for fremtiden. Vi har som mål å ha et system for nettdokumentasjon som samtidig gir god systemstøtte til våre kjerneprosesser, både for våre ansatte og samarbeidspartnere. Dette er spesielt viktig i den fasen hvor vi har behov for effektive prosesser for å sikre at vi gjør riktig investering og vedlikehold. Vår vurdering er at vi får dekt disse behovene med Powel Asset Performance Suite, sier Kjell Oberger, ansvarlig for bedriftsstøtte, strømnett i Ellevio.


For mer informasjon, kontakt: 
Bora Heggdal, Head of Asset Performance, Powel AB
Tel. +46-706 35 23 66

 

Om Powel
Powel AS leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester til energiselskap, offentlige virksomheter og anleggsektoren. Innen energisektoren utvikler Powel programvare for forvaltning og drift av kraftnett, planlegging av vannkraftproduksjon, energihandel og smarte målere. Vi lager løsninger som bedrer arbeidsprosesser og servicekvalitet i tett samarbeid med våre kunder. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996. Selskapet har i dag 470 ansatte, kontorer i åtte land og kunder i 20. Hovedkontoret ligger i Trondheim. For mer informasjon, se www.powel.no 

Om Ellevio
Ellevio er en av Sveriges ledende strømleverandører. Selskapet eier, driver og utvikler lokale strømnett og distribuerer strøm med 99.98% pålitelighet til nærmere 934.000 kunder i Sverige. Deres strømnett er 7.200 mil langt, noe som tilsvarere nesten to ganger rundt jorden. De har kunder i Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland og Stockholmsområdet. Største del av nettet finnes på landsbygda mens de fleste kundene er i Stockholm. I 2016 distribuerte Ellevio 27.1 TWh totalt. Ellevio har 400 ansatte. For mer informasjon, se www.ellevio.se