Effektivisering av samhandlingen mellom entreprenør og nettselskap

Nettpartnerkonsernet bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane på landsbasis. De arbeider i hele verdikjeden, fra prosjektering og bygging til vedlikehold og oppgradering, i tillegg til kontroll og tilsyn.

En av Nettpartners største utfordringer er at de jobber med mange forskjellige nettselskaper og således har ulike krav og en rekke ulike systemer å forholde seg til. For allikevel å kunne levere effektivt med høy kvalitet mot samtlige kunder avhenger Nettpartner av til størst mulig grad å kunne jobbe i egne systemer. En forutsetning for dette er igjen en rekke integrasjoner, hvor integrasjonen mot Elsmart er en av de viktigste.  

Elsmart benyttes i dag av mange nettselskaper i Norge i forbindelse med utførende oppdrag og har gode løsninger for integrasjon mot andre fagsystemer. For Nettpartner betyr det at de kan effektivisere sin leveransekjede til nettselskapene, noe som har nytteverdi både for bestiller og utfører.  

I dag går det mye tid til å flytte data, det er estimert at prosjektledere kan bruke så mye som 70% av tiden sin på dokumentasjon. Målet til Nettpartner er at integreringen skal føre til høyere effektivitet og lavere kostnader for dem, i tillegg til profesjonalisering og økt standardisering i bransjen.

Automatisering er fremtiden

- Vi begynte med dette prosjektet for rundt to år siden. Kort fortalt innfører vi et eget NIS for å styrke vår egen fagkompetanse og effektivitet. Ønsket er å samle mest mulig av data som vi har behov for i forbindelse med prosjektering i ett system, og å etablere integrasjoner der vi har volum eller der det er hensiktsmessig med tanke på dataflyt. Ved å gjøre dette vil  vi kunne kutte ut noen av de mange plattformene vi tradisjonelt har jobbet på, forteller IKT prosjektleder Stine Kamilla Gausemel fra Nettpartner.

Gausemel og hennes kollega Pål Espen Jensen, teamleader prosjekt forteller at Elsmart er en av de viktigste integrasjonene her.

Nettpartner har brukt Elsmart siden 2007, da Hafslund tok systemene i bruk. Selv om Elsmart er med på å standardisere samhandlingen mellom bestiller og utfører, nettselskap og entreprenør, forteller Nettpartner at de finner variasjoner i måten nettselskap bruker systemene.

Når entreprenør skal detaljplanlegge oppdraget må de registrere data fra Elsmart-bestillingen i sine planleggings- og oppfølgingsverktøy, og det blir dobbelt arbeid og flere og flere systemer å beherske. Slik det er nå er det mange steg en entreprenør må gjennom for å ferdigstille en jobb og dette tar veldig mye tid.

- Vi har stort volum mot Elsmart og så at det var god effekt å hente ved å etablere en integrasjon. Det sparer oss for tid, det høyner sikkerheten og datakvaliteten. Vi er nødt til å gjøre noe på IT-siden hos oss og er helt avhengige av automatiseringen for at entreprenøren skal kunne korte ned på tida som blir brukt. Med en større grad av automatisering blir vi kvitt dobbeltarbeid, sier Jensen.

- Vi må bort fra papirmølla og få mer digitalisering. Alle nettselskapene gjør ting på forskjellige måter, så vi blir veldig personavhengige. Det er komplekst å sette seg inn i nye roller så om noen er borte har man ingen fleksibilitet. Ved å strømlinjeforme, samle data og jobbe på samme måte i ett system øker vi muligheten for å  benytte kapasiteten der det er behov, legger Gausemel til.

Bedre datakvalitet og økonomisk gevinst

- Det vi er ute etter er å profesjonalisere bransjen og få på plass strømlinjeformete prosesser. Vi ønsker å bidra til høyere datakvalitet og bedre sikkerhet. Det er vanskelig og tidkrevende å laste opp dokumenter fra mange kilder. Om vi får all informasjon i én løsning slipper vi å bruke tid på å flytte og forbedre dokumenter, og dette vil bety store besparelser i forhold til tid.

Nettpartner forteller at nettselskaper blir stadig mer interesserte og de møter en større forståelse for prosjektet, både rundt hva de ønsker å oppnå og i forhold til hvordan det vil forbedre prosesser for alle involverte. Etter to års jobbing har Gausemel og Jensen begynt å se positive resultater. De har fått opp en pilot og får gode tilbakemeldinger fra de som jobber mot deres kunder.

- Vi prøver jo å fjerne manuelle, til dels kjedelige prosesser. Det gir logistikkmessige utfordringer når entreprenøren må inn å hente fysiske permer for eksempel, og det er et stort tidssluk. De fleste nettselskaper har jo det meste elektronisk, men i utveksling med entreprenører går det fortsatt mye på papir og pdf. Det er et veldig potensiale til å spare tid med automatisering, både på kontoret og i forhold til reisetid. I tillegg høyner man sikkerheten ved å ha elektronisk info tilgjengelig i felt, avslutter Jensen.

Integrasjon og samhandling mellom Elsmart-produktene og utførende enheters sine IT-løsninger fungerer like bra for en ekstern entreprenør som Nettpartner som en intern utførerenhet i et nettselskap.