Big Data Manager – støtter energibransjens nye virkelighet

En stadig mer uforutsigbar kraftproduksjon kombinert med nye energityper som vind og sol, krever effektiv og robust datahåndtering. Statkraft og Powel jobber for tiden sammen i prosjektet «New Reality». Prosjektnavnet reflekterer den nye virkeligheten som dagens energiselskaper står overfor, nemlig å håndtere større mengder måledata på en god måte. 

Arild Tanem og Mari Tansem Stausland fra Statkraft fortalte oss på Powel-dagene i høst om sine erfaringer fra samarbeidsprosjektet med Powel. Tanem er leder for nordisk markedsanalyse i Statkraft og har også fem år bak seg som leder for hydrologi. Tansem Stausland er hydrolog og jobber i prognosegruppa i Statkraft. Fagfokus i prosjektet er å bruke basisproduktet «Big Data Manager» som grunnlag for å lage bedre tilsigsprognoser.

Reduksjon på vedlikehold av data

Et overordnet mål for Statkraft er å redusere tida brukt på gjeting og vedlikehold av data. Dette vil frigi tid for høyt utdannede hydrologer til å gjøre bedre analyser av tilsigsprognoser og historiske data. 

Statkraft ønsker også å trekke ut følgende gevinster av Big Data Manager:

Statkraft har store mengder tidsserier og beregningsuttrykk. Foreløpige tall viser at man ved innføringen av Big Data Manager vil redusere antall tidsserier med 40 %, antall kalkulatoruttrykk med 30 % og antall rapporter med 25 %. Det sier seg selv at man vil bruke mindre tid på vedlikehold av data.

Samarbeidet med Powel

Tanem syns det har vært et godt og tett samarbeid mellom Statkraft og Powel. Partene ble enige om leveranser etter grundig planlegging i forkant av implementeringsarbeidet. Prosjektet har vært ryddig og har hatt stor grad av involvering og testing underveis. Partene har møtt hverandre én gang i måneden i prosjektperioden. Prosjektet har også vært krevende rent teknisk sett, siden det dreier seg om å lage en ny «grunnmur» for alle fagapplikasjonene.

Tanem sier at det har vært en styrke i prosjektet med folk på begge sider som behersker både tekniske og forretningsfaglige aspekter. Han trekker fram Sigbjørn Helseth fra Statkraft og Åsmund Botnen fra Powel som gode eksempler på dette. Helseth har også vært tidligere ansatt i Powel og kjenner godt til mulighetene i Powels systemer.

For innsatsen i prosjektet gikk Powels Innovasjonspris på Powel-dagene 2014 til Elisabeth K. Walker og Statkraft.