Arendals Fossekompani kjøper Powel Smart Energy løsninger

Lavere ubalansekostnader, bedre kontroll på vassdraget i flomsituasjoner og mer robust datahåndtering er noen av fordelene selskapet kan se frem til når Powel Smart Energy plattformen settes i operativ drift. 

Arendal Fossekompani (AFK) gjennomførte høsten 2017 en kartlegging av produksjonsplanleggingsprosessen fra prognoser, via anmelding og produksjonsstyring, til avregning. Målet var å kartlegge gapet mellom nåsituasjon og ønsket situasjon og å lage en gjennomføringsplan for å forbedre og fremtidssikre AFKs produksjonsplanleggingsprosess. 

Selskapet ønsket en totalpakke for produksjonsplanlegging. I første omgang implementeres Powels løsninger for tilsigsprognostisering, simulering og balanseoppfølging, og datahåndtering. Plattformen dekker både nåværende behov og forespeilede fremtidige behov. 

- Vi ønsker mindre ubalanse og å få mest mulig energi ut av kraftverkene. Markedene forandrer seg raskt, og med en hverdag som blir stadig mer digital var det viktig for oss å se fremover for å kunne være i forkant av utviklingen. Powel sin løsning var den som passet våre behov best per i dag, både i forhold til brukervennlighet og økt lønnsomhet. Powel er også et av AFKs datterselskaper. Det er kjekt å se at Powels løsninger vil gi økt verdi til en kraftprodusent som oss, som eier av elvekraftverk i midten av et lengre vassdrag, sier Ingunn Ettestøl, forretningsutvikler i AFK.

Med Smart Energy-løsningene vil selskapet få optimal styring av kraftverkenes produksjon, for å oppnå høyest mulig virkningsgrad og få bedre oversikt over ubalansene sine. I tillegg får de bedre historikk på hydrologiske data enn de har per i dag, noe som har nytteverdi for framtidige analyser.

- Med vår fleksible og skalerbare Smart Energy portefølje kan vi tilpasse systemer slik at hver enkelt kunde får en løsning som er skreddersydd for deres behov. Beslutningen fra AFK kom etter en grundig prosess fra deres side og at deres valg falt på Powel viser igjen at vår kombinasjon av erfaring, ekspertise og fremtidsrettede løsninger er noe som er høyt verdsatt i et stadig skiftende og krevende marked, sier Arnstein Kjesbu, Executive Vice President, Powel. 

  

For mer informasjon, kontakt 

Arnstein Kjesbu, Executive Vice President, Powel
arnstein.kjesbu@powel.no
Telefon: (+47) 97 04 76 99


Ingunn Ettestøl, forretningsutvikler, Arendal Fossekompani

Ingunn.Ettestol@arendalsfoss.no
Telefon: (+47) 92 44 73 06

 

Om Powel
Powel AS leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester til energiselskap, offentlige virksomheter og anleggsektoren. Løsningene blir utviklet i tett samarbeid med våre kunder og teknologipartnere. Selskapet har over 1300 kunder i 20 land. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996 med hovedkontor i Trondheim. Selskapet har 500 ansatte fordelt på kontorer i åtte land. For mer informasjon, gå til www.powel.no

Om Arendal Fossekompani
Arendals Fossekompani ASA er et industrielt investeringsselskap. Selskapet har en rekke datterselskaper med totalt 2100 ansatte. Selskapets virksomhet omfatter også kraftproduksjon i Arendalsvassdraget med normal årsproduksjon på om lag 0,5 TWh. I tillegg eier selskapet ti hovedinvesteringer, samt finansielle engasjementer. Powel er et av datterselskapene som AFK eier. Omsetningen fra videreført virksomhet var i 2017 på 4 400 MNOK.For mer informasjon, gå til www.arendalsfoss.no